Umowa z podmiotem prywatnym na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej a możliwość wydania decyzji w sprawie wymiaru opłaty adiacenckiej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Umowa z podmiotem prywatnym na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej a możliwość wydania decyzji w sprawie wymiaru opłaty adiacenckiej
Tytuł równoległy: Agreements with private entities concerning technical infrastructure investments and the possibility of passing decision on the dimension of a betterment levy
Autor: Krupa, Barbara
URI: http://hdl.handle.net/11331/1003
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 36 (109) 2016, s. 199-210
Abstract: Budowa infrastruktury technicznej jest kosztowna, dlatego gminy powinny być zainteresowane partycypowaniem przez inwestorów prywatnych w kosztach takich przedsięwzięć zarówno w formie umowy, jak i poprzez wydanie decyzji o nałożeniu opłaty adiacenckiej. W sytuacji gdy gmina nie ma środków finansowych na wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej, powinna ona dążyć do zawarcia porozumienia z osobami zainteresowanymi wybudowaniem takich urządzeń. Porozumienie może obejmować wszystkie kwestie związane z inwestycją. Zawieranie takich porozumień w formie umów jest możliwe na zasadach swobody umów i są one dostępne dla każdego typu inwestora, w tym także jednostek samorządu terytorialnego, gdyż ustawodawca nie zwolnił ich z obowiązku wnoszenia opłat adiacenckich
Description: The construction of a technical infrastructure is expensive, which is why municipalities should be interested in private investors to participate in the costs of such projects both in the form of a contract and by the decision to impose a betterment levy. In a situation where the municipality does not have the financial resources to build a technical infrastructure, it should try to reach agreement with the people interested in the construction of such a device. Such an agreement may cover all the issues associated with such an investment. Entering into such relationships in the form of agreements is possible on the principles of freedom of contract and are available for every type of investor, including local government units because the legislature did not release them from the obligation to pay a betterment levy

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics