Analiza rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Wohyń

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kapela, Krzysztof
dc.contributor.author Niewęgłowski, Marek
dc.contributor.author Gugała, Marek
dc.contributor.author Lewczuk, Wojciech
dc.date.accessioned 2016-08-18T16:22:21Z
dc.date.available 2016-08-18T16:22:21Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 36 (109) 2016, s. 183-197 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1002
dc.description Water-sewage infrastructure is one of the most important elements of technical infrastructure. It determines the quality of inhabitant’s lives and has an impact on the social and economic development of regions. This research shows the progress of the water-supply and sewage infrastructure in the Wohyń commune. The commune’s water supply system is well developed. The whole area of the Wohyń commune is within reach of waterworks and all inhabitants can use it. Total length of the water supply system in the commune’s area is 176.6 km and incorporates 72.7% of the commune’s population. On the other hand, the sewage system is on a low level. It concentrates mainly in Wohyń and Suchowola, where the sewage disposal plants are built. Currently, 2890 inhabitants have access to the waterworks. There is a problem to include the rest because of the buildings dispersion. The backyard’s sewage disposal plants can be the solution en
dc.description.abstract Infrastruktura wodno-ściekowa jest jednym z istotnych elementów infrastruktury technicznej. Warunkuje jakość życia mieszkańców oraz wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy regionów. W pracy przedstawiono rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wohyń. Gminna sieć wodociągowa jest bardzo dobrze rozwinięta. Cały obszar gminy Wohyń jest objęty zasięgiem wodociągu i wszyscy mieszkańcy mogą z niego korzystać. Łączna długość sieci wodociągowej na obszarze gminy wynosi 176,6 km i obejmuje 72,7% populacji gminy. Natomiast wyposażenie gminy w sieć kanalizacyjną jest na niskim poziomie. Koncentruje się głównie w miejscowościach, w których zostały wybudowane oczyszczalnie ścieków: w Wohyniu i w Suchowoli. Obecnie 2890 mieszkańców korzysta z kanalizacji. Objęcie siecią pozostałych mieszkańców utrudnia rozproszona zabudowa. Rozwiązaniem mogą być przydomowe oczyszczalnie ścieków pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.subject Infrastruktura ściekowa pl
dc.subject Infrastruktura wodna pl
dc.subject Oczyszczalnie ścieków pl
dc.subject Wohyń (woj. lubelskie ; okręg) pl
dc.subject Sewage infrastructure en
dc.subject Sewage treatment en
dc.subject Water infrastructure en
dc.subject Wohyń commune en
dc.title Analiza rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Wohyń pl
dc.title.alternative Analysis of the development of a water-sewage infrastructure in the Wohyń commune en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics