Analiza rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Wohyń

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Analiza rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Wohyń
Tytuł równoległy: Analysis of the development of a water-sewage infrastructure in the Wohyń commune
Autor: Kapela, Krzysztof; Niewęgłowski, Marek; Gugała, Marek; Lewczuk, Wojciech
URI: http://hdl.handle.net/11331/1002
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 36 (109) 2016, s. 183-197
Abstract: Infrastruktura wodno-ściekowa jest jednym z istotnych elementów infrastruktury technicznej. Warunkuje jakość życia mieszkańców oraz wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy regionów. W pracy przedstawiono rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wohyń. Gminna sieć wodociągowa jest bardzo dobrze rozwinięta. Cały obszar gminy Wohyń jest objęty zasięgiem wodociągu i wszyscy mieszkańcy mogą z niego korzystać. Łączna długość sieci wodociągowej na obszarze gminy wynosi 176,6 km i obejmuje 72,7% populacji gminy. Natomiast wyposażenie gminy w sieć kanalizacyjną jest na niskim poziomie. Koncentruje się głównie w miejscowościach, w których zostały wybudowane oczyszczalnie ścieków: w Wohyniu i w Suchowoli. Obecnie 2890 mieszkańców korzysta z kanalizacji. Objęcie siecią pozostałych mieszkańców utrudnia rozproszona zabudowa. Rozwiązaniem mogą być przydomowe oczyszczalnie ścieków
Description: Water-sewage infrastructure is one of the most important elements of technical infrastructure. It determines the quality of inhabitant’s lives and has an impact on the social and economic development of regions. This research shows the progress of the water-supply and sewage infrastructure in the Wohyń commune. The commune’s water supply system is well developed. The whole area of the Wohyń commune is within reach of waterworks and all inhabitants can use it. Total length of the water supply system in the commune’s area is 176.6 km and incorporates 72.7% of the commune’s population. On the other hand, the sewage system is on a low level. It concentrates mainly in Wohyń and Suchowola, where the sewage disposal plants are built. Currently, 2890 inhabitants have access to the waterworks. There is a problem to include the rest because of the buildings dispersion. The backyard’s sewage disposal plants can be the solution

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics