Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych w rolnictwie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych w rolnictwie
Tytuł równoległy: Application of modern logistics solutions in agriculture
Autor: Kuziemska, Beata; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Klej, Paulina
URI: http://hdl.handle.net/11331/1001
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 36 (109) 2016, s. 173-181
Abstract: W ujęciu logistycznym gospodarstwo rolne jest to celowo zorganizowany system powiązanych z sobą wielu procesów logistycznych, którego rolą jest wytwarzanie produktów rolniczych przy użyciu ziemi, pracy, kapitału, decyzji kierownictwa (rolnika) i sił przyrody. Nowoczesna logistyka opiera się na kilku naczelnych zasadach, takich jak: celowość, efektywność, kompleksowość, elastyczność, partnerstwo, współzależność i realność. Celem logistyki są działania zmierzające do stworzenia optymalnych warunków działalności przedsiębiorstwa w taki sposób, by osiągnąć maksymalne efekty ekonomiczne, przy minimalnych nakładach dla danej produkcji. Zarządzanie logistyczne transportem związanym z sektorem produkcji rolniczej polega na optymalnym zintegrowaniu działań transportowych przez połączenie wielu funkcji spedycyjno-transportowych i ma na celu sprawne przemieszczanie zasobów zarówno w sferze zaopatrzenia, jak i produkcji oraz dystrybucji. Działania logistyczne dotyczą przede wszystkim transportu zewnętrznego, ale też z transportu, który realizowany jest wewnątrz gospodarstwa rolnego
Description: In terms of logistics farming is an intentionally structured system of interrelated logistic processes, whose task is to produce agricultural products using land, labour, capital, management decisions (farmer) and the forces of nature1 . Nowadays logistics based on a number of basic principles, among which may be mentioned desirability, efficiency, complexity, flexibility, partnership, interdependence and reality. The objective of logistics is to provide optimum conditions for business activity in such a way as to achieve maximum economic impact, with a minimum investment for the production. Agricultural transport logistics management is responsible for organizing transportation operations by combining multiple functions forwarding and transport and aims to improve the movement of resources both in terms of supply and production and distribution. Broadly defined logistics operations are primarily associated with external transport, while they also relate to transport, which is implemented within the farm

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics