Browsing by Subject "War"

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Subject "War"

Sort by: Order: Results:

 • Fordoński, Arkadiusz Łukasz (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł prezentuje model wyłaniania się państwa za sprawą przemocy, wojny i podboju. Inspiracją dla sformułowania zaprezentowanej koncepcji stały się filmy, często nie czerpiące w żadnej mierze ze źródeł historycznych, ale ...
 • Drabik, Krzysztof (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  In the history of the development of the theory of the war and the peace one should single two directions out: idealistic and realistic. The idealistic current assumes the forming of the peace through the ruthless ...
 • Kur, Elżbieta M. (2017)
  W językowym obrazie świata rzeczywistość podlega opisowi i interpretacji. W kulturze tradycyjnej i współcześnie przysłowia są skrótowymi ujęciami różnych zjawisk, jednocześnie w pewien sposób charakteryzują też podejście ...
 • Tołwiński, Maciej (2018)
  Praca doktorska składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów merytorycznych oraz zakończenia. We wstępie przedstawiona została charakterystyka sytuacji problemowej oraz najważniejsze założenia metodologiczne badań. Ogólny problem ...
 • Jasiński, Damian (2019)
  Streszczenie: Dysertacja składa się ze wstępu, czterech rozdziałów merytorycznych oraz zakończenia. Jako ogólny problem badawczy pracy przyjęto następujące pytanie: Na czym polega i jakie skutki powoduje udział prywatnych ...
 • Maciej, Marszałek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2020-08-08)
  Artykuł poświęcony jest zidentyfikowaniu kluczowych aspektów dotyczących przyszłych wojen i konfliktów zbrojnych oraz usystematyzowaniu istniejącej wiedzy w tym obszarze. W związku z tym przyjęto założenie, że należy ...
 • Pogoda-Kołodziejak, Adriana (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  According to Christian theologists, war is a result of the human sin. Just like the Church teaches the believers how to fight the sin and its results, one of its tasks is also to advise how to prevent and avoid the war by ...
 • Stelingowska, Barbara (2017)
  Artykuł oparty na reportażu "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" Swietłany Aleksijewicz opowiada o obecności kobiet podczas II wojny światowej. Ukazuje inną, kobiecą wojnę opowiedzianą przez radzieckie weteranki wojenne i ...
 • Niewiada, Olga (2019)
  Istotą współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych jest przede wszystkim ich asymetryczny charakter. Uczestniczące w nich podmioty znacznie się od siebie różnią (np. państwo – bliżej nie zidentyfikowana i nierozpoznana ...