Browsing by Author "Szarek, Stanisław"

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author "Szarek, Stanisław"

Sort by: Order: Results:

 • Szarek, Stanisław; Okliński, Damian (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Celem artykułu było zbadanie stopnia akceptacji szarej strefy w społeczeństwie. Przeprowadzono badania ankietowe dotyczące czynników wpływających na poziom akceptacji tej strefy w społeczeństwie. Stwierdzono, że wraz z ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu, 2005)
  In the paper there was presented an issue of the law of diminishing returns in agriculture. It was shown, that despite its general character, it is impossible to satisfactorily explain issues of input´s transformation into ...
 • Szarek, Stanisław; Szarek, Ewelina (Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018-09-30)
  The aim of this research is to comprehensively determine the monetary losses caused by mobbing and violence in the workplace in Poland, based on macroeconomic data for 2017 and own investigation. After determining the scale ...
 • Szarek, Stanisław (Wieś Jutra, 2010)
  There were presented economic results of hormesis effect used in agriculture. It was proved, that different amount of heavy metals in soils thanks to this effect occurrence can explain in satisfactory way the yield ...
 • Szarek, Stanisław; Szarek, Ewelina (2018-12-10)
  Celem artykułu było szczegółowe określenie strat pieniężnych, spowodowanych przez mobbing w miejscu pracy w Polsce, na podstawie danych makroekonomicznych za 2017 rok. Po określeniu skali mobbingu i skutków, jakie ponoszą ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W artykule postawiono tezę, że to mądrość, a nie wiedza ma podstawowe znaczenie w minimalizowaniu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na podstawie wyników badań empirycznych pozytywnie zweryfikowano ...
 • Szarek, Stanisław; Kucharuk, Monika (Społeczna Akademia Nauk, 2018-12)
  Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu dokonano analizy sposobów i metod przeciwdziałania mobbingowi. Stwierdzono, że w zwalczaniu tego zjawisku najważniejsze jest właściwe zarządzanie personelem oraz prawne formy ...
 • Szarek, Stanisław; Gołocka, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Zbadano obciążenia podatkowe mieszkańców gminy Repki podatkami lokalnymi w latach 2008-2012. Stwierdzono, że nominalne i realne obciążenia podatkami lokalnymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca w badanym okresie wyraźnie wzrastało.
 • Telakowiec, Katarzyna; Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Zbadano stan infrastruktury oraz opinie na temat funkcjonowania transportu miejskiego w Warszawie i Kopenhadze. Stwierdzono, że Kopenhaga, pomimo że jest mniejszym miastem od Warszawy, ma lepiej rozwiniętą infrastrukturę ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn zróżnicowania rozwoju gospodarczego między regionami Polski i wyznaczenia wielkości opóźnienia w rozwoju między tak zwaną Polską "A" i Polską "B". Przyjęto założenie, że poziom ...
 • Szarek, Stanisław; Karczewska-Czapska, Maryla (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  Zbadano poziom posiadanych kompetencji przez studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach, uczestniczących w programie stażowym, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w roku 2016. ...
 • Szarek, Stanisław; Kucharuk, Monika (Społeczna Akademia Nauk, 2019-12)
  Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu dokonano analizy sposobów i metod przeciwdziałania mobbingowi. Stwierdzono, że w zwalczaniu tego zjawisku najważniejsze jest właściwe zarządzanie personelem oraz prawne formy ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu, 2005)
  In the paper there was presented functioning of hormesis phenomenon, which is understood as stimulating effect on living organisms of low doses of substances, which are growth inhibitors in higher doses. It was pointed out ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Zbadano wyniki produkcyjne 28 pieczarkarni zlokalizowanych w powiecie siedleckim i łosickim, uznawanym za region o największej koncentracji produkcji pieczarek w Polsce. Producenci z badanej grupy wytwarzają jednakowy ...