Browsing by Subject "Safety culture"

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Subject "Safety culture"

Sort by: Order: Results:

 • Stachowiak, Zenon; Stachowiak, Bartosz (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  Artykuł Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa ekonomicznego podejmuje rozważania dotyczące z jednej strony problemu diagnozy kultury bezpieczeństwa ekonomicznego, z drugiej zaś problemu jej doskonalenia. ...
 • Szot-Gabryś, Teresa (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  Posiadanie statusu bezpieczeństwa finansowego jest ważne dla wszystkich podmiotów i instytucji: osób indywidulanych, ich rodzin, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, społeczeństwa i państwa. W ...
 • Koziński, Mieczysław (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego, 2018)
  Kultura bezpieczeństwa to złożone pojęcie, które od lat osiemdziesiątych XX w. jest przedmiotem rozległych badań. Stosuje się różne definicje kultury i różne do niej podejścia. Niniejsze opracowanie nie ma na celu pełnego ...
 • Zalewski, Sławomir (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  Przedmiotem artykułu jest kultura bezpieczeństwa politycznego identyfikowana z perspektywy instytucjonalnej. Podjęto tu próbę określenia wstępnych ram wykorzystania analizy instytucjonalnej w diagnozowaniu kultury ...
 • Jarmoch, Edward (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018)
  W artykule ukazano istotę kultury bezpieczeństwa, jej elementy składowe i cechy, korzystając z wybranych definicji zawartych w literaturze przedmiotu. Szczególną uwagę zwrócono na pożądane i niepożądane cechy kultury ...
 • Ważniewska, Joanna (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  Artykuł prezentuje problematykę diagnozowania i doskonalenia kultury bezpieczeństwa zdrowotnego i jest próbą przedstawienia poruszanego zagadnienia, które wymaga dalszych, pogłębionych badań. Zdrowie to jedna z najważniejszych ...
 • Trzpil, Izabela Aldona (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  Kultura wywierając wpływ na ludzkie zachowania, postawy, wartości i przekonania stanowi ważny klucz do rozumienia społeczeństwa. Podobnie jak życie społeczne, kultura nie jest bytem statycznym i niezmiennym. Szczególnie ...
 • Wasilewski, Paweł (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018)
  Kultura bezpieczeństwa militarnego jest obszarem należącym do dziedziny bezpieczeństwa narodowego, który w ostatnich latach jest mniej doceniany niż pozostałe. Bezpieczeństwo militarne zmieniło swój obraz od końca XX wieku ...
 • Łuka, Piotr (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018)
  Autor w publikacji podjął próbę odniesienia definicji kultury bezpieczeństwa do podmiotów bezpieczeństwa publicznego, którymi są Policja i obywatele, na rzecz których policjanci podejmują swoje działania służące zapewnianiu ...
 • Maciołek, Szymon (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  Kultura bezpieczeństwa zdrowotnego zależy od wielu uwarunkowań. W niniejszym artykule podjęto próbę omówienia zjawisk występujących w szkołach w sferze materialnej, organizacyjnej i podmiotowej, które dotyczą w głównej ...
 • Batorowska, Hanna (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego, 2018)
  W artykule omówiono sposoby definiowania kultury bezpieczeństwa informacyjnego z perspektywy różnych dyscyplin wiedzy. Zwrócono szczególną uwagę na takie jej komponenty, jak kultura informacyjna i ekologia informacji. ...
 • Gromek, Paweł (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2020-01-28)
  W artykule przedstawiono zarys zagadnienia kultury ratownictwa w Polsce. Kolejno, określono istoty przedmiotu badań, zbudowano i omówiono model idealny kultury ratownictwa w Polsce, a także ...
 • Długosz, Jerzy (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018)
  W poniższym artykule podejmę próbę opisania stosowanych obecnie form diagnozowania bezpieczeństwa publicznego oraz działających – jak też możliwych do wprowadzenia form doskonalenia tegoż diagnozowania w zakresie kultury ...
 • Czesławiak, Adam (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego, 2018)
  W artykule omówiono wychowanie informacyjne i umiejętności informacyjne, przedstawiając je jako składowe kultury informacyjnej. Przedstawiono istotę kultury informacyjnej, a także kultury informatycznej jako niezbędnych ...