Browsing by Subject "Rynek pracy"

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Subject "Rynek pracy"

Sort by: Order: Results:

 • Rak, Anna Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Celem artykułu było przedstawienie zmian w obszarze bezrobocia wiejskiego w latach 2009-2011. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski zrealizowanych przez GUS w ...
 • Nadolna, Emilia; Granosik, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Polska przystępując do Unii Europejskiej musiała dostosować regulacje prawne dotyczące polityki rynku pracy. W 2004 roku weszła w życie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadziła podział ...
 • Nadolna, Emilia; Granosik, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Celem artykułu jest zaprezentowanie zjawiska bezrobocia wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w Koszalinie, ukazanie jego struktury w latach 2010-2014 oraz rozpatrzenie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie ...
 • Bombiak, Edyta (2016)
  Funkcjonowanie współczesnych organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia oraz permanentnej niepewności wymusza wzrost ich elastyczności i adaptacyjności. Podstawą konkurencyjności staje się zdolność do szybkiego ...
 • Ginter, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Badanie dotyczące zróżnicowania na lokalnym rynku pracy w Polsce pokazało, że aktywność zawodowa ludności w Polsce mimo powolnego wzrostu nie osiągnęła poziomu występującego w krajach Unii Europejskiej. Występuje duże ...
 • Łęska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Tempo przemian ekonomiczno - technologicznych gospodarki powoduje fakt nieprzystosowania systemu kształcenia wobec ewoluujących wymagań rynku pracy. Strategie przedsiębiorstw realizowane są w oparciu o nowoczesne rozwiązania ...
 • Gieorgica, J. Paweł (Presscom Sp. z o. o., 2018)
  Tematem prezentowanej monografii są aktualne zagadnienia związane z procesami migracji ludzi, ale także przepływami kapitału i idei, jakie miały miejsce w wymiarze globalnym i regionalnym w okresie ostatnich kilku dekad. ...
 • Krawczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Istotnym elementem samorządu terytorialnego są pracownicy samorządowi. Temu zagadnieniu poświęcona jest ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Regulację tę należy ocenić pozytywnie. Jest ona adekwatna ...
 • Saczyńska-Sokół, Sylwia; Łojko, Majka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Opracowanie poświęcone jest sytuacji młodzieży określanej mianem generacji NEET na rynku pracy. Problem młodzieży nieuczącej się i niepracującej ma o tyle niepokojący charakter, że stał się, obok bezrobocia młodzieży, ...
 • Grzęda, Łukasz; Kozak, Sylwester (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  The aim of the article is to assess the impact of the development of technological capacity on the labour market in Poland, in voivodships with significantly different GDP levels: the Dolnośląskie and nearly four times ...
 • Gieorgica, J. Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  The aim of this article is to discuss some of the important aspects of the forming of the Polish model of capitalism using the case of the Biedronka discount store chain. The example shows that at the early stages of its ...
 • Lewczuk, Beata (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2009)
  The genesis of this case study (work) is related to an increasing unem-ployment in Polish rural areas in the region of Siedlce and in the whole country in relation to globalisation proceses. The purpose of this work is to ...
 • Rak, Anna Maria; Marcysiak, Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian aktywności zawodowej oraz wielkości i struktury bezrobocia osób młodych w Polsce. Podstawowym źródłem informacji są dane z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności ...