Browsing by Subject "Quality management"

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Subject "Quality management"

Sort by: Order: Results:

 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W obecnych czasach coraz bardziej zauważalny staje się wzrost znaczenia jakości w działalności organizacji. Pojęcie jakości i efektywności nabiera coraz większego znaczenia i jest ważnym elementem rozwoju człowieka i ...
 • Skrzypek, Elżbieta; Skrzypek, Adam (2020)
  Celem artykułu jest przedstawienie integracji jako determinanty wzrostu gospodarczego oraz wskazanie na istotę, rolę, potrzebę i znaczenie integracji zarządzania w organizacji. Metody badawcze: analiza dostępnej literatury, ...
 • Skrzypek, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Doskonalenie to proces, który znajduje zastosowanie w wielu obszarach aktywności organizacji. Doskonalenie zarządzania dotyczy jakości, wiedzy, informacji, procesów i prowadzi do poprawy efektywności oraz konkurencyjności ...
 • Kryś, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  W artykule dokonano analizy literaturowej, której celem było przedstawienie zasad i skuteczności zastosowania filozofii Kaizen w przedsiębiorstwie. Rozważono najważniejsze sposoby i zasady postępowania metody Kaizen oraz ...
 • Toruński, Janusz (Akademia Podlaska, 2010)
  W warunkach postępującej globalizacji sytuacja rynkowa ulega znacznej zmianie. Pojawiają się nowe determinanty sukcesu osiągane przez banki, takie jak relacje z klientami, kwalifikacje i motywacja pracowników, a także ...
 • Wyrębek, Henryk (Akademia Podlaska, 2010)
  W warunkach szybkiego rozwoju rynku oraz nasilającej się konkurencji, bez znajomości zasad marketingu nie można być dzisiaj aktywnym i skutecznie działającym uczestnikiem życia gospodarczego. Obecnie to właśnie marketing ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Wzrastająca dynamika zmian, która jest rezultatem zachodzącej globalizacji i związanych z nią procesów wymusza konieczność ciągłego usprawniania wszystkich płaszczyzn działania biznesu W obszarze tym można zauważyć ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Podstawą działalności każdego przedsiębiorstwa są struktury procesowe. Działalność organizacji rozważa się i analizuje w ramach systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem procesów występujących w przedsiębiorstwie. Są ...
 • Świnarska, Edyta (2017)
  W obecnych czasach jakość usług coraz częściej jest kwestią zwiększonego zainteresowania. Usługodawców ciekawią i intrygują wyznaczniki, jakimi kierują się ich klienci oraz kryteria ocen, którymi kierują się przy wyborze ...
 • Radzka, Elżbieta; Jankowska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną prowadzone jest przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Są one zobowiązane przepisami prawa do zapewnienia dostaw wody w sposób ciągły i o należytej jakości. Nadzór nad jakością ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Uwzględnienie priorytetu jakości w organizacji to poszukiwanie możliwości stałego doskonalenia procesów w kontekście ich sprawności operacyjnej, jak i zdolności do zaspokajania stwierdzonych i przyszłych potrzeb klienta. ...
 • Skroban, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W referacie podjęto tematykę związaną z wykorzystaniem narzędzi doskonalenia jakości do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw informatycznych oraz narzędzi, które mogą być wykorzystane przez użytkowników - odbiorców ...
 • Krawczuk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Firma, aby utrzymać swoją pozycję na rynku i nie ulec konkurencji, musi dbać o klientów, oferując produkty i usługi, które spełniają ich oczekiwania. Jakość jest ważnym elementem w zdobywaniu zaufania klientów. Ten artykuł ...
 • Domżał-Otmianowska, Grażyna (Akademia Podlaska, 2009)
  Celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania jakością widzianego z perspektywy pracownika służby zdrowia i z punktu widzenia pacjenta oczekującego w kolejce na zapis, wizytę lub badanie. Te różne spojrzenia ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  System zarządzania jakością wspomaga zarządzanie w firmie. Wdrożenie go wiąże się z zaistnieniem w niej nowych kategorii pojęciowych, ustala i formalizuje procedury działań. System jest udokumentowany i dostosowany do ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Przedsiębiorstwa usługowe działają w coraz bardziej złożonym otoczeniu rynkowym. Wzrastająca konkurencja, ciągłe wprowadzanie na rynek nowych usług, wzrost dobrobytu i wiedzy oraz rosnące w związku z tym oczekiwania ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Wysoką jakość wyrobu lub usługi można osiągnąć poprzez spełnienie wymagań i oczekiwań klientów. Klient jest więc kluczową postacią zarządzania jakością. Ma on swój udział w projektowaniu produktu, jego wytwarzaniu, sprzedaży, ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Jakość żywności w XXI wieku zajmuje kluczowe miejsce. Zarządzania jakością żywności jest w obecnych czasach nieodzownym elementem, na którym przemysł spożywczy opiera swoje działania. Podstawowym instrumentem w dążeniu do ...
 • Klimek, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Celem opracowania jest przybliżenie istotnych aspektów związanych z Nowym Zarządzaniem Publicznym. W pracy przedstawiono cechy sektora publicznego oraz różnice pomiędzy zarządzaniem publicznym a zarządzaniem jakością w ...
 • Chrząścik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018-06)
  Skuteczne i efektywne zarządzanie jednostką terytorialną staje się niezbędnym elementem rozwoju gospodarczego regionów. System zarządzania jakością jest stosunkowo prostym narzędziem do zarządzania pracą urzędu rozumianego ...