Browsing by Subject "Pakt Północnoatlantycki (NATO)"

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Subject "Pakt Północnoatlantycki (NATO)"

Sort by: Order: Results:

 • Dalinczuk, Lana (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: Ćwiczenia „Zapad 2017” na terytorium Białorusi i Rosji rozpoczęły się 14 września i oficjalnie zakończyły się 20 września 2017 r. Ćwiczenia te były jedynie małą cząstką ogromnego pod względem skali szkoleniowego ...
 • Derlicka, Marlena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie drogi, jaką przebyła Rzeczpospolita Polska, by wstąpić w struktury NATO oraz UE, przy szczególnym zwróceniu uwagi na kształtowanie polityki zagranicznej, a co za tym idzie, ...
 • Izdebska, Magda (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: Transformacja, która rozpoczęła się w 1989 roku, otworzyła Polsce wiele możliwości poszukiwania nowych dróg poprawy standardu życia w kraju oraz zbliżenia się do krajów Zachodu. Decyzje w sferze polityki ...
 • Kublik, Eliza (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: Artykuł dotyczy pokazania i scharakteryzowania najpowszechniejszych zagrożeń środowiska informacyjnego. Autorka odniesie się do działalności NATO w tym obszarze oraz zaangażowania w inicjatywy, które wychodzą ...
 • Matejuk, Mateusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: Rzeczpospolita Polska, wstępując do NATO, stała się jednocześnie jego wschodnią flanką. W rezultacie powstało wiele nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, które państwo polskie musiało podjąć. Jednym z nich ...
 • Magnuszewski, Jakub (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: W artykule przedstawiono wkład militarny Polski w działalność trzech organizacji NATO, UE i OBWE, które stanowią podstawę europejskiego systemu bezpieczeństwa a zarazem utrzymania pokoju na świecie. Aktywność ...
 • Paluch, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: Przystąpienie Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego to wydarzenie niezmiernie ważne w historii naszego kraju. Dzięki temu Polska zyskała gwarancję bezpieczeństwa w postaci art. 5 Traktatu ...
 • Koronka, Adriana (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: Misje pokojowe wpisały się w politykę międzynarodową jako jeden z głównych mechanizmów wykorzystywanych przy rozwiązywaniu konfliktów zagrażających bezpieczeństwu światowemu. Polska regularnie współuczestniczy ...
 • Kopczyńska, Monika (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: W artykule przedstawiono Straż Graniczną RP jako formację zapewniającą bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale również NATO i UE. Opisano drogę Polski do struktur NATO jak również UE. Zaprezentowano historię, ...
 • Tchórzewska, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: System zarządzania kryzysowego jest nienaruszalną częścią bezpieczeństwa narodowego. Natomiast podstawowym elementem Systemu Zarządzania Kryzysowego są Siły Zbrojne, które podlegają Resortowi Obrony Narodowej. ...
 • Mazurczak, Przemysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: Polska uczestniczy w misjach i operacjach Sojuszu Północnoatlantyckiego od 1996 r. Brała aktywny udział w operacji ISAF w Afganistanie, w operacji z art. 5 Traktatu waszyngtońskiego Active Endeavour na Morzu ...
 • Trąbka, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: Straż Graniczna to formacja mundurowa, której głównym zadaniem jest ochrona granicy państwa. Podczas Szczytu NATO głównymi zadaniami Straży Granicznej było: zapewnienie prowadzenia działań kontrolnych w ramach ...