Browsing by Subject "Labour market"

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Subject "Labour market"

Sort by: Order: Results:

 • Rak, Anna Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Celem artykułu było przedstawienie zmian w obszarze bezrobocia wiejskiego w latach 2009-2011. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski zrealizowanych przez GUS w ...
 • Nadolna, Emilia; Granosik, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Polska przystępując do Unii Europejskiej musiała dostosować regulacje prawne dotyczące polityki rynku pracy. W 2004 roku weszła w życie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadziła podział ...
 • Nadolna, Emilia; Granosik, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Celem artykułu jest zaprezentowanie zjawiska bezrobocia wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w Koszalinie, ukazanie jego struktury w latach 2010-2014 oraz rozpatrzenie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie ...
 • Bombiak, Edyta (2016)
  Funkcjonowanie współczesnych organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia oraz permanentnej niepewności wymusza wzrost ich elastyczności i adaptacyjności. Podstawą konkurencyjności staje się zdolność do szybkiego ...
 • Ginter, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Badanie dotyczące zróżnicowania na lokalnym rynku pracy w Polsce pokazało, że aktywność zawodowa ludności w Polsce mimo powolnego wzrostu nie osiągnęła poziomu występującego w krajach Unii Europejskiej. Występuje duże ...
 • Gieorgica, J. Paweł (Presscom Sp. z o. o., 2018)
  Tematem prezentowanej monografii są aktualne zagadnienia związane z procesami migracji ludzi, ale także przepływami kapitału i idei, jakie miały miejsce w wymiarze globalnym i regionalnym w okresie ostatnich kilku dekad. ...
 • Krawczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Istotnym elementem samorządu terytorialnego są pracownicy samorządowi. Temu zagadnieniu poświęcona jest ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Regulację tę należy ocenić pozytywnie. Jest ona adekwatna ...
 • Grzęda, Łukasz; Kozak, Sylwester (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  The aim of the article is to assess the impact of the development of technological capacity on the labour market in Poland, in voivodships with significantly different GDP levels: the Dolnośląskie and nearly four times ...
 • Gieorgica, J. Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  The aim of this article is to discuss some of the important aspects of the forming of the Polish model of capitalism using the case of the Biedronka discount store chain. The example shows that at the early stages of its ...
 • Drela, Karolina (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2016-12-22)
  This paper presents an analysis of the size and characteristics of the NEET population in Poland compared to other EU-27 Member States. NEET is an acronym for Not in Employment, Education or Training. Thus, the aim of this ...
 • Rak, Anna Maria; Marcysiak, Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian aktywności zawodowej oraz wielkości i struktury bezrobocia osób młodych w Polsce. Podstawowym źródłem informacji są dane z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności ...