Browsing by Subject "Badania"

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Subject "Badania"

Sort by: Order: Results:

 • Sobczak, Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018)
  Artykuł powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów dotyczące praktycznych wskazówek przy konstruowaniu narzędzia badawczego. Raport nie tylko ukazuje proces badawczy, ale także przypomina poznawczo i dydaktycznie ...
 • Roguska, Agnieszka; Antas-Jaszczuk, Alicja (Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki w Instytucie Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu, 2017)
  The following article focuses on life aspirations found out among university students of pedagogy faculties in Poland, Latvia and Belarus. The aim of the research was to answer the following questions: How the respondents ...
 • Gorzeń-Mitka, Iwona (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Podejmowanie ryzyka jest kluczową cechą przedsiębiorczości i rozwoju biznesu. Niedostateczne zarządzanie ryzykiem biznesowym często prowadzi do utraty konkurencyjności w wyniku porażki biznesowej, a przeciwieństwie do ...
 • Urdarević, Iva (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019)
  This papers presents the results of research that was aimed at testing the performance of deaf and hard of hearing (D/HOH) high school students in learning English as a foreign language (EFL). The research examined the ...
 • Dłutowska-Osik, Hanna; Lipowska-Kuźba, Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Artykuł przybliża próby przezwyciężenia trudności w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i nawiązuje do edukacji włączającej. Zaprezentowano krótkie badania własne, których celem jest próba ustalenia, jacy nauczyciele ...
 • Świętoniowska, Joanna; Warzybok, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Projekty badawczo rozwojowe (B+R) są jednym z rodzajów projektów, które mogą stać się źródłem innowacji. Ich złożoność oraz nieprzewidywalność powodują, że aby osiągnąć oczekiwany sukces w projekcie firmy stale muszą ...
 • Jędrzejewicz, Magdalena (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2018)
  Głównym celem badań było przybliżenie znaczenia odpoczynku w życiu człowieka. Postawiono następujący problem badawczy: Ile czasu w ciągu dnia badani poświęcają na wypoczynek?, Jakie formy aktywności są najczęściej wybierane ...
 • Żuraw, Hanna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  W strukturach ludzkiego umysłu zawarte są prototypy wyglądu, porozumiewania się, rozwoju i funkcjonowania człowieka. Działają one jako swego rodzaju filtry kształtujące procesy percepcyjne. Uruchamiają podziały na swoich ...
 • Marciniak-Paprocka, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  W prezentowanym opracowaniu zostały poddane analizie postawy młodzieży akademickiej wobec korupcji w życiu społecznym ,rozpatrywane w kontekście cenionych przez nią wartości życiowych, poziomu aprobaty społecznej oraz oceny ...
 • Bandarenka, Natallia; Tsimashenka, Irina (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  W artykule przedstawiono metodykę porównawczej oceny klimatu inwestycyjnego terytorium (kraju, regionu, miasta itp.). W przeciwieństwie do obecnych podejść i metod oceny klimatu inwestycyjnego, autorzy uwzględniają nie ...
 • Marciniak-Paprocka, Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest raport z badań pilotażowych dotyczących opinii rodziców na temat wspólnego wychowania i edukacji dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Badaniami ...
 • Skomiał, Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2011)
  Przedmiot przeprowadzonych badań stanowił stopień akceptacji norm prawnych i norm moralnych wśród młodzieży przystosowanej i nieprzystosowanej społecznie. W wyniku badań uzyskano wykaz zjawisk potępianych przez mężczyzn ...
 • Nogalski, Bogdan; Niewiadomski, Przemysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Przedmiotem badań niniejszego opracowania są dezyderaty dojrzałości strategicznej zdolności przedsiębiorstw wytwórczych działających w sektorze maszyn rolniczych. Fundamentalnym celem badań jest określenie poziomu dojrzałości ...
 • Żuraw, Hanna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  W nawiązaniu do cech życia doby współczesnej pokazuję problemy niepełnosprawnych studentów w polskich szkołach wyższych. Liczba studentów niepełnosprawnych w polskich szkołach wyższych systematycznie wzrasta. Powstaje ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W obecnych czasach coraz częściej kładzie się nacisk na wzrost jakości obsługi klienta w organizacjach publicznych. Zmiany zachodzące na wciąż integrującym się rynku europejskim, wymuszają również od organizacji ...
 • Kriviradeva, Bozhidara; Stoynova, Atanasia (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  This article presents the results of an empirical study, whose main purpose is to establish a managment style that is best for socio-educational organizations according to their specifity. The study was conducted in a ...
 • Cieciera, Ewelina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  Wszechstronna metoda harcerska pozwala na kompleksowe wychowywanie młodego człowieka, uczy współpracy w grupie, tolerancji, akceptacji, a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Celem badań była ocena skuteczności ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Zbadano wyniki produkcyjne 28 pieczarkarni zlokalizowanych w powiecie siedleckim i łosickim, uznawanym za region o największej koncentracji produkcji pieczarek w Polsce. Producenci z badanej grupy wytwarzają jednakowy ...
 • Stychno, Ewa; Suska, Lidia (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Pracoholizm jest najbardziej akceptowanym społecznie uzależnieniem współczesnego społeczeństwa. Celem badań było określenie wystąpienia zjawiska pracoholizmu w grupie zawodowej pielęgniarek w zależności od wieku, wykształcenia, ...
 • Nowicka, Julia (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W niniejszym opracowaniu autorka podjęła próbę opisania autoprezentacji jako specyficznej gry społecznej. Przedstawia ją w charakterystycznej dla goffmanowskiego paradygmatu dramatycznego koncepcji – występu przed innymi ...