Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Wereda, Dorota (Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł przedstawia procesy tworzenia sanktuarium i budowy kultu wizerunku Matki Boskiej w Leśnej Podlaskiej w XVII i XVIII wieku. Opisuje konteksty społeczne i rolę szlachty i magnaterii w kreowaniu tamtejszego ośrodka ...
 • Stychno, Ewa; Ksykiewicz-Dorota, Anna; Kulczycka, Kinga (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018-06)
  Zaangażowanie w pracę i pozytywne postawy wobec organizacji mają istotne znaczenie dla funkcjonowania pracowników. Artykuł poświęcony jest przeglądowi badań dotyczących zaangażowania w pracę pielęgniarek. Przeglądu dokonano ...
 • Trąbka, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: Straż Graniczna to formacja mundurowa, której głównym zadaniem jest ochrona granicy państwa. Podczas Szczytu NATO głównymi zadaniami Straży Granicznej było: zapewnienie prowadzenia działań kontrolnych w ramach ...
 • Rosłon, Adrian (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie nadchodzących zmian w kodeksie karnym zainicjowanych przez ustawodawcę, związanych z przestępczością zorganizowaną postrzeganą jako zagrożenie dla obywateli państw wspólnotowych ...
 • Kocyła-Łukasiewicz, Aldona; Dzięcioł-Chlibiuk, Ewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  In the introduction the authors explain ‘the disorder of auditory processing’ term. They underline the existence of terminology diversity. Next, based on scientific literature they describe symptoms of disorders of auditory ...
 • Charymska, Ewa (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Artykuł przedstawia koncepcje ochrony zabytków i dzieł sztuki w minionych wiekach po czasy współczesne. Poprzez analizę aktów normatywnych i literatury ukazuje nie tylko definicję zabytków i dzieł sztuki, ale również ...
 • Czesławiak, Adam (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
 • Kurowska, Marlena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The level of development of language, communication and cultural competence of children with speech and language development disorders resulting from structural and/or functional changes in brain ...
 • Warmiński, Andrzej (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2009)
  The author of this article introduced the structure of the Polish fire brigade and its main aims and work methods of the fire protection system. The elementary dangers are fires, floods and accidents, disasters, outbreaks ...
 • Trippner-Hrabi, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Globalizacja i zamiany technologiczne prowadzą do nasilonej konkurencji, która z kolei wymusza nowe modele organizacyjne przedsiębiorstw. Integracje firm, pojawienie się pracowników wiedzy, internacjonalizacja - wszystko ...
 • Drabik, Krzysztof (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  The Jean Jacques Rousseau’s concept of the social contract is an original rationalistic model of the functioning of the law-based state. According to the concept every individual volontarily [helps to] create and represents ...
 • Dyrda, Andrzej (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Stefaniuk, Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Zespoły wirtualne są coraz częściej zauważanym elementem współczesnych organizacji, który stale zyskuje na znaczeniu. Jednak poza wieloma zaletami tej formy organizacji pracy niosą one ze sobą nowe wyzwania, takie jak ...
 • Śliwińska, Aleksandra (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018-07-01)
  Zapewnienie bezpieczeństwa w sektorze lotnictwa cywilnego jest priorytetowym działaniem wielu organizacji lotniczych. Potwierdzeniem tego są liczne dokumenty regulujące kwestie ochrony lotnictwa cywilnego, wydane nie tylko ...
 • Marcinkowski, Czesław (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  The study refers to the selected problems of the European transborder security in the 21st century including coherence aspects of challenges and threats. A new dimension of the term „international security” in the beginning ...
 • Kowalczyk, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W pracy zostały przedstawione zagrożenia systemów informatycznych: techniczne aspekty szkodliwego oprogramowania i ataki, zarówno w Internecie, jak i intranecie. Przegląd technik i zaleceń bezpieczeństwa systemów ...
 • Minkina, Mirosław (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2009)
  In the article the author gives some arguments that the source of the biggest intelligence threat to the European Union and NATO, especially for Poland, is the special service of the Russian Federation. These services ...
 • Żuk, Jadwiga (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Brak komputera i dostępu do Internetu jest głównym czynnikiem wywołującym zjawisko podziału, a w konsekwencji wykluczenie cyfrowe. Drugim ważnym elementem tego zjawiska jest brak potrzeby korzystania z nowych technologii. ...
 • Krawczyk, Michał (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  W artykule, w oparciu o regulację kodeksową, poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, omówiono instytucję prawa cywilnego, uregulowaną w art. 388 Kodeksu cywilnego, zakazującą wyzysku ...