Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sitarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015)
  Johann Amos Comenius (1592, Nivnice in Mähren - 1670, Amsterdam) wird für einen Reformer und Denker der Epoche gehalten, die man Neuzeit nennt. Sein Charakter - neben anderen berühmten Figuren dieser Zeit – war von großer ...
 • Litwiniuk, Przemysław; Podstawka, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Problematyka wypadków przy pracy rolniczej zawiera wiele problemów interpretacyjnych. Począwszy od 1 stycznia 1999 roku KRUS realizuje ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie. W ramach tego ubezpieczenia ochroną ...
 • Antas-Jaszczuk, Alicja; Roguska, Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2020)
  We współczesnym świecie, kwestia ubóstwa sytuuje się w obszarze istotnych a równocześnie wstydliwych problemów społecznych. Pomimo zróżnicowanych podejść, zjawisko to nie jest związane wyłącznie z wymiarem ekonomicznym ale ...
 • Grzegorczuk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Pedagogiczne poglądy Jana Amosa Komeńskiego skupiały się wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci, pracy nauczyciela i ich odpowiedzialności za przygotowanie młodych ludzi do życia społecznego, programów i podręczników ...
 • Jówko, Ewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Tematem artykułu jest problematyka dotycząca ucznia szczególnie uzdolnionego i jego funkcjonowania w kulturze szkoły. Autorka ukazuje występujące trudności edukacyjne uczniów zdolnych w kontekście trzech podstawowych ...
 • Bocian-Waszkiewicz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Edukacja inkluzyjna polega na włączeniu uczniów ze specjalnymi potrze-bami edukacyjnymi w środowisko ich zdrowych rówieśników i daje szansę uczęszcza-nia do szkoły w ich miejscu zamieszkania. Dlatego podstawowym obowiązkiem ...
 • Podniesińska, Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018)
  Artykuł poświęcono problematyce uczniów cierpiących na choroby psychiczne i ich edukacji. Opisano cechy charakterystyczne chorób psychicznych wpływające na funkcjonowanie w szkole. Zaproponowano również wskazówki dla ...
 • Nowakowski, Bartosz (2013)
  This publication discusses the significance of active participation of a respondent, their rights and obligations in the process for the declaration of the nullity of marriage. The author stresses a judge’s duty to do ...
 • Blashkiv, Oksana (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego Stowarzyszenie, 2018)
  The article presents an interpretation of the short story The Queen of Jungle by James Hynes. The attention is paid to the image of Charlotte, a black-and-white cat of two university professors, and its literary “ancestors”. ...
 • Dmowski, Rafał (Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2001)
 • Jasińska, Monika (Akademia Podlaska, 2010)
  Treść niniejszego artykułu obejmuje wybrane zagadnienia podkreślające istotę działań menedżera w procesie zarządzania współczesną organizacją. W znacznym stopniu podkreślona została specyfika funkcjonowania organizacji ...
 • Śmiłowska, Karolina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-12-30)
  Streszczenie: W artykule przedstawiono wstępne ustalenia autorki dotyczące przyczyn i skutków udziału polskich żołnierzy w operacjach wojskowych na terytorium Islamskiej Republiki Afganistanu i Republiki Iraku. Autorka ...
 • Ignyś-Lipowiecka, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł prezentuje zagadnienie udziału poszczególnych grup akcjonariuszy w zarządzaniu spółką akcyjną. Grupy uwzględnione w artykule to akcjonariusze instytucjonalni, akcjonariusze indywidualni, w tym pracownicy spółki. ...
 • Mazurczak, Przemysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: Polska uczestniczy w misjach i operacjach Sojuszu Północnoatlantyckiego od 1996 r. Brała aktywny udział w operacji ISAF w Afganistanie, w operacji z art. 5 Traktatu waszyngtońskiego Active Endeavour na Morzu ...
 • Wagner, Marek (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, 2014)
  The article constitutes an attempt to describe the participation of Lithuanian forces in the warfare with Turks and Tatars from 1684 to 1699, i.e. from the formation of The Holy League until the Karłowice Treaty. Author ...
 • Kobernyk, Alexander; Osadchenko, Inna; Tkachuk, Larysa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019)
  The article describes philosophical, pedagogical and psychological aspects of Comenius’s scientific ideas based on the analysis of scientific findings of Ukrainian authors in different historical times. It is found that ...
 • Gryciuk, Franciszek (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Artykuł przybliża tradycje ukraińskiego wesela w parafii kornickiej konstantynowskiego powiatu siedleckiej guberni. Treść zawiera weselne obrzędy i pieśni, od wyboru żony, poprzez ugodę i ogłoszenie zapowiedzi, dalej zaloty ...
 • Wojewoda-Buraczyńska, Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-09)
  Przepisy prawa odrywają szczególną rolę w inkluzji społecznej. Mogą one w sposób wiążący wpływać na zachowania ich adresatów. Z tego powodu poprawnie skonstruowane przepisy mogą w sposób znaczący wpływać na poprawę sytuacji ...
 • Szafrańska, Anna; Szyszka, Anna (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  The article deals with legal regulations of the life estate and flat easement contract as discussed in Polish law-related reference sources. The article presents the fundamental provisions, according to which the flat ...
 • Krupa, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Budowa infrastruktury technicznej jest kosztowna, dlatego gminy powinny być zainteresowane partycypowaniem przez inwestorów prywatnych w kosztach takich przedsięwzięć zarówno w formie umowy, jak i poprzez wydanie decyzji ...