Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Gutowski, Wojciech (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  The starting point in this article is the reflection on the creative processes indicating the struggle of Miciński, the visionary and prophet, with prose forms. As a result of these actions, the writer was blurring the ...
 • Bajko, Marcin (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  In this article, the author once again takes up the issue of the presence of the Jewish subjects in Tadeusz Miciński’s work, and this time he investigates the materials that were previously missed or insufficiently used. ...
 • Ławski, Jarosław (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  The author of the article analyses a little-known aspect of the Tadeusz Miciński’s work – it is his activity as the art critic. Miciński rather rarely reached for a pen in order to express his opinion on the specific ...
 • Ulasiuk, Nadzeya (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Przy nauczaniu języków obcych wiele uwagi poświęca się nauczaniu pisania. W artykule opisano główne rodzaje pisma, których opanowanie sprzyja rozwojowi logicznego wyrażania swoich myśli w formie pisemnej
 • Szubielska, Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018)
  The objective of this article is to share the experience of teaching statistics to a blind student at Institute of Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin. It discusses three conditions that have to be ...
 • Juszczak, Justyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2013)
  Artykuł „Teatr osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście inkluzji społecznej” jest studium przypadku zespołu „Rabarbar”, działającego przy PŚDS w Mińsku Mazowieckim oraz ŚDS przy MOPR Siedlce. Grupa teatralna ...
 • Glinka, Marta; Łukajtis, Rafał; Nowak, Paulina; Kamiński, Marian (2017)
  Obróbka wstępna biomasy ligno - celulozowej (BMLC) realizowana z zastosowaniem kwasów, zasad oraz enzymów jest ważnym etapem przetwarzania surowca przed procesem fermentacji. Podczas hydrolizy złożone struktury ...
 • Sitkowski, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  This article attempts to characterize the LSP of the Police as a basic communication tool. The theoretical part starts with defining LSP as a representation of specialist knowledge and a conventionalized semiotic system ...
 • Kurkiewicz, Anna (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019-01-20)
  Wspólnota, jej postrzeganie i rozumienie stanowi jeden z elementów czy też jedną z płaszczyzn kształtowanie się społeczeństwa. Podstawą konstytucji samej wspólnoty jest założenie u jej fundamentów szeroko pojętego ...
 • Bulińska-Stangrecka, Helena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Postępujący rozwój technologiczny oraz zachodzące zmiany we współczesnej gospodarce stwarzają więcej możliwości innowacyjnych form pracy. Dzięki wykorzystaniu możliwości narzędzi wspierających wirtualne zarządzanie możliwie ...
 • Gągała, Urszula; Andraszek, Katarzyna; Smalec, Elżbieta (2008)
  Telomeres are distal structures of eukaryotic chromosomes, which are responsible for their stability and functioning. They assure complete replication of terminal fragments of chromosomes, prevent degradation and fusion ...
 • Gołębiowski, Grzegorz; Melon, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule dokonano analizy porównawczej tendencji upadłości przedsiębiorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010. Analiza została dokonana na tle sytuacji gospodarek tych dwu krajów w okresie wybuchu kryzysu finansowego ...
 • Ciszek, Mariusz (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Wróblewski, Ryszard (Akademia Podlaska, 2009)
  Zasadniczym celem przedsiębiorstwa jest przetrwanie i rozwój. Jego osiągniecie jest możliwe jedynie dzięki zmianom. Dlatego też zarządzanie przedsiębiorstwem polega - w istocie rzeczy - na jego tworzeniu oraz wprowadzaniu ...
 • Chrząścik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Publikacja porusza problematykę promocji w ujęciu marketingu terytorialnego. Zaistniało wiele zmian od czasów, gdy Ph. Kotler i S.J. Levy zaproponowali szeroką koncepcję marketingu, negując jego dotychczasowe, zawężone ...
 • Tuszyńska, Justyna (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  This paper presents a comparative study of two semiotic theories: Sigmund Freud’s psychoanalysis and polish poet, art critic and theoretician of literature, Tadeusz Peiper’s theory of the poetic equivalence. The main theme ...
 • Cieślarczyk, Marian (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016)
  W artykule podjęto próbę wykorzystania dotychczasowego dorobku teorii bezpieczeństwa, a szczególnie kultury bezpieczeństwa, w odniesieniu do zjawiska zrównoważonego rozwoju. Autor formułuje tezę, że warunkiem zrównoważonego ...
 • Dmowski, Rafał (Prestiż, 2015-01)