Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Szot-Gabryś, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Celem funkcjonowania samorządu gminnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności w zakresie usług publicznych, w tym edukacji, kultury i rekreacji. Wymaga to zapewnienia dostępu do odpowiedniej infrastruktury, ...
 • Toruński, Janusz; Wyrębek, Henryk (Akademia Podlaska, 2009)
  Zagadnienie oceny opłacalności inwestycji w system CRM jest dość szeroko omawiane przez różnych specjalistów. Co do jednej rzeczy wszyscy wydają się być zgodni - ocena opłacalności inwestycji w system CRM jest zagadnieniem ...
 • Drozdowski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Celem artykułu jest próba transferu kategorii racjonalności kierowania ludźmi na obszar organizacji publicznych. W związku z tak postawionym celem określono uwarunkowania racjonalności decyzji personalnych w organizacjach ...
 • Kuciński, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Nadzór korporacyjny obejmuje swym zakresem zbiór zewnętrznych i wewnętrznych mechanizmów kontroli w celu zapewnienia wysokiej efektywności gospodarowania jednostki gospodarczej. Rada nadzorcza traktowana jako podstawowy ...
 • Piskorz, Anna (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Artykuł został poświęcony reakcji krajów zachodniej części globu na zjawisko „Arabskiej Wiosny” (rewolucyjnej fali demonstracji i protestów przeciwko panującej władzy) na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji. ...
 • Boguszewski, Mariusz (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-19)
  Zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w działania na wschodzie Ukrainy stanowią dla Unii Europejskiej ogromne wyzwanie o charakterze politycznym. Przystająca do zaistniałych okoliczności reakcja Unii Europejskiej w postaci ...
 • Rytel-Baniak, Ilona (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018-12-30)
  Streszczenie: Po objęciu urzędu prezydenta przez Hollande’a przeprowadzono redefinicję strategii bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa i obrony Francji w okresie jego prezydentury została przedstawiona w Białej Księdze ...
 • Podstawka, Marian; Deresz, Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-09)
  Celem artykułu jest ocena podatku dochodowego od osób fizycznych z punktu widze-nia jego progresywności i efektu redystrybucyjnego na tle wprowadzonych w 2017 i 2018 roku zmian dotyczących kwoty wolnej od podatku oraz ...
 • Pieczywok, Andrzej (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  The article focuses on selected areas relating to man’s safety in the psychological and pedagogical educational concepts. The psychological and pedagogical concepts outlined in the article are complementary and by ...
 • Klimek, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikowi najważniejszych zagadnień związanych z genezą wspólnej polityki rybołówstwa, nakreślenie zasadniczych cech wyróżniających ten sektor oraz przedstawienie w sposób skondensowany ...
 • Sokołowicz, Małgorzata (Pracownia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  The present paper focuses on the linguistic image of the Oriental world depicted in the essay–afterword to the book of short stories Femmes d’Alger dans leur appartement [Women of Algiers] by Assia Djebar. Entitled after ...
 • Wakuła, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-06-02)
  Rozwój gospodarczy jest zjawiskiem, na które wpływa wiele zmiennych. Aby dokonać pomiaru takiego zjawiska należy zastosować metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Poziom rozwoju gospodarczego województw Polski ...
 • Siemiński, Paweł; Žukovskis, Jan; Senkus, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  The aim of the article is the analysis of quantitative data describing groups of agricultural producers operating under the conditions of Poland's membership in the EU. Their number was analyzed according to the creation ...
 • Malko, Aleksander V.; Soldatkina, Oksana L. (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  This article on the basis of a comparative analysis of national information resources regional legal policy suggestions on optimizing this information file in order to improve the efficiency of resource use legal, legal ...
 • Jílková, Eva; Říhová, Veronika (2018-09)
  The paper is focused on the evaluation of energy productivity compared within selected countries of the European Union in the time period 1996-2016. To compare, we used the indicator, which results from the division of the ...
 • Jílková, Eva; Říhová, Veronika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The paper is focused on the evaluation of labour and resource productivity compared within the Visegrad countries in the time period 2010 – 2015. The aim of the paper is to identify certain relations and connections between ...
 • Krawczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Rejestry publiczne odgrywają szczególną rolę w funkcjonowaniu każdego systemu prawnego. Ich rola jest ogromna również w sferze ochrony środowiska. Dzięki nim organy administracji publicznej mogą skutecznie monitorować ...
 • Jaremen, Daria E.; Nawrocka, Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Krytyczna analiza publikacji z zakresu ekonomii i zarządzania pozwala stwierdzić, że badania zagadnienia łańcucha dostaw w turystyce należą do nielicznych, a jednocześnie są niewyczerpujące. W artykule dokonano przeglądu ...
 • Kamińska, Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-12-30)
  Streszczenie: Republika Mołdawii położona jest pomiędzy geopolitycznym Wschodem i Zachodem i wciąż poszukuje swojej tożsamości, wizji, modelu rozwoju i transformacji. Jest ona jednym z państw objętych programem Europejskiej ...