Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Świtalski, Piotr; Kopówka, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019)
  Increasing number of unwanted e-mails has influence on users’ security in the Internet. Today spam e-mails can store potential malicious messages which e.g. can redirect user to fake sites. These messages recently appeared ...
 • Jezierska, Agnieszka (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie ; Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  The myth of Polish Mother has a long tradition and it still influences the concept of motherhood in Poland. This paper is an attempt to show how two polish female writers analyse the problem of raped mothers and the ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W artykule postawiono tezę, że to mądrość, a nie wiedza ma podstawowe znaczenie w minimalizowaniu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na podstawie wyników badań empirycznych pozytywnie zweryfikowano ...
 • Flis-Czerniak, Elżbieta (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  The novel Nietota (1910), written by Tadeusz Miciński, is certainly the work in which the writer of Young Poland sublimely showed his indological knowledge associated with a broad range of issues: geographical, religious ...
 • Prokopowicz, Dariusz; Domańska-Szaruga, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W opracowaniu podjęto próbę powiązania dokonującego się obecnie rozwoju systemów finansowych z procesem współczesnej globalizacji ekonomicznej. Dokonujące się od połowy ubiegłego wieku przemiany społeczno-gospodarcze, ...
 • Chrostowska-Malak, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Dotychczas przepisy Kodeksu pracy nie określały expressis verbis maksymalnego okresu trwania umowy o pracę na czas określony, lecz nie oznaczało to zarazem, że ustawodawca pozostawił stronom stosunku pracy nieograniczoną ...
 • Szymani, Robert (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016)
  painting and the role of light in European landscape painting. It offers a historical outline of the artistic achievements concerning landscape imaging in European painting, from its very beginnings to the 20th century. ...
 • Chodowiec, Mariusz (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016)
  The explores the autobiographical book Już od dawna niekoszernie… (Siedlce 2015), written by author of Claudia Erdheim who lives in Vienna. The novel was translated from German into Polish and follows the story of a ...
 • Pasztor, Agnieszka (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016)
  The subject of my article is the life and works of Malgorzata Lada-Maciagowa. The painter was born in Siedlce. The current state of artistic and cultural life in Siedlce (as in other Polish towns and cities) is evident ...
 • Horabik, Kamila (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Tekst artykułu odnosi się do edukacji pozaszkolnej, która uczy robotyki w ciekawy sposób, tj. konstruowania robotów przy pomocy powiązanych klocków Lego. Treść artykułu odnosi się do robotyki jako interdyscyplinarnej ...
 • Brodowska-Szewczuk, Jolanta [sc. edit.]; Bombiak, Edyta [sc. edit.] (Scientific Publishing House of Siedlce University, 2019)
  This monograph encompasses aspects of information management in the era of digital transformation relating to both the private and public sectors. This collection of articles delves into issues such as the optimization of ...
 • Kulish, Inna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  On the example of the Yavoriv district of the Lviv region, features of planning of social and economic development of the rural territory located near the border are considered. The positive features that form the com-petitive ...
 • Bernat, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-10)
  The article presents a discussion on the current situation of the municipalities, in the context of development. It highlights the key factors reflecting the needs and management capabilities of the municipality allowing ...
 • Trojanowska, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Model Hostede jest bardzo przydatnym narzędziem w procesie rekrutacji. Jednakże w tym artykule będziemy starali się udowodnić, że jest bardziej przydatny w zewnętrznej aniżeli wewnętrznej rekrutacji. Czasami poszczególne ...
 • Bombiak, Edyta (Jagiellonian University, 2018)
  Managing organisations in turbulent environments requires high quality competencies. In the knowledge economy, of all managerial skills, the role of human resources risk management skills is clearly growing. The reason is ...
 • Antas-Jaszczuk, Alicja (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2016-12-17)
  Crisis reveals as an inseparable element either at work, in life or at one’s output and its effects are unavoidable. Thus it means that we do not fight with crisis neither we can expect to avoid its consequences. The result ...
 • Skrzypek, Elżbieta; Pinzaru, Florina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-10)
  W warunkach zmiennego i konkurencyjnego rynku posiadanie przez przedsiębiorstwo silnej marki umożliwia osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Silną markę, o wysokim kapitale, wyróżnia lojalność wobec marki, ...
 • Rojek, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Opracowanie przedstawia istotę związku marketingu i logistyki w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Autor próbuje wykazać, że model zarządzania marketingowo-logistycznego stwarza warunki do uzyskiwania ...
 • Marciniuk-Kluska, Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  W rozwiniętej gospodarce rynkowej powiązania podmiotów gospodarczych z sektora prywatnego, podmiotów publicznych, w tym jednostek przestrzenno-administracyjnych sprowadzają się do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług, ...
 • Wyrębek, Henryk (Akademia Podlaska, 2010)
  W warunkach szybkiego rozwoju rynku oraz nasilającej się konkurencji, bez znajomości zasad marketingu nie można być dzisiaj aktywnym i skutecznie działającym uczestnikiem życia gospodarczego. Obecnie to właśnie marketing ...