Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Szczukowski, Ireneusz (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Jacques Derrida uczynił św. Augustyna patronem swych Circonfession (tłum polskie Obrzeznania) Tekst Derridy nie tylko stanowi intertekstualne odwołane do wątków biograficznych zawartych w dziele Ojca Kościoła, ale również ...
 • Grunt, Magdalena (2015)
  The present article is regarding the creation of oneself in letters, based on the basic autobiography. Is portraying the perseverance and aspiring at the target of the deaf-blind girl which isn’t giving up and is struggling ...
 • Skrzypek, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Doskonalenie to proces, który znajduje zastosowanie w wielu obszarach aktywności organizacji. Doskonalenie zarządzania dotyczy jakości, wiedzy, informacji, procesów i prowadzi do poprawy efektywności oraz konkurencyjności ...
 • Bober, Benedykt; Olkiewicz, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W zaprezentowanej pracy przedstawiono możliwość implikacji jakościowych determinant oceny efektywności procesu świadczeniu usług szpitalnych. Posiadana infrastruktura w analizowanych podmiotach oraz sprzęt diagnostyczny ...
 • Królikowska, Milena Anna (2012)
  Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2006-2009 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Celem badań było porównanie jakości bulw ziemniaka ...
 • Rytel, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W artykule poruszono problematykę dokonywanej przez konsumenta oceny jakości usług – wskazano kryteria stosowane przez klienta, a także przedstawiono model luk jakościowych. Rozważania wsparto przykładem, dotyczącym ...
 • Toruński, Janusz (Akademia Podlaska, 2009)
  Transport kolejowy jest ważnym elementem systemu transportowego. Jakość usług w zakresie przewozu pasażerów wywiera duży wpływ na poziom życia społeczeństwa. Celem artykułu jest ocena jakości usług transportowych w przewozach ...
 • Toruński, Janusz (Akademia Podlaska, 2009)
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest największą cywilną instytucją w Polsce, dysponującą rocznie ok. 50% wszystkimi środkami publicznymi, co stanowi ok. 20% produktu krajowego brutto. Zakład Ubezpieczeń Społecznych "wypłaca ...
 • Zieliński, Jacek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019-10-10)
  Bezpieczne państwo to państwo dobrze i przejrzyście zorganizowane. Państwo, w którym wszyscy obywatele mają zagwarantowany stabilny byt i mają poczucie pewności własnego rozwoju. Osiągnięcie tego stanu uwarunkowane jest ...
 • Bartz, Brunon (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza dwóch historycznie zależnych od siebie systemów lub ustrojów społeczno-gospodarczych: demokracji i kapitalizmu. Autor stawia tezę, że kapitalizm jedynie do pewnego stopnia ...
 • Zychowicz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-10)
  Jednolity Plik Kontrolny w polskim prawie obowiązuje od 2016 roku w przypadku dużych przedsiębiorstw oraz od 2017 roku w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Służy on między innymi do przekazywania ewidencji ...
 • Niedziółka, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Region może być rozumiany i definiowany jako określony obszar terytorialny, którego zasięg wyznaczają arbitralnie ustalone granice administracyjne lub statystyczne. Taka interpretacja wydaje się najefektywniejsza z ...
 • Fałdowska, Maryla (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł jest poświęcony zmarłym jeńcom, którzy po 17 września 1939 r. trafili do niewoli radzieckiej bezpośrednio lub po zaanektowaniu przez ZSSR Litwy i Łotwy latem 1940 r. Obrazuje lokalizację obozów w Kozielsku, ...
 • Muszyńska-Andrejczyk, Agnieszka; Posłuszna, Joanna (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  The present paper discusses the linguistic, musical and psychological aspects of female characters in Giacomo Puccini’s Suor Angelica. The authors focus particularly on the central image of the opera, entitled Aunt Princess ...
 • Kur, Elżbieta M. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018)
 • Gleń, Adrian (2014)
  The author is concerned with fundamental problems of Różewicz’s diction: the construction of the writing subject and its cognitive barriers, the relation between poems and things, silence as a consequence of his belief ...
 • Grabias, Stanisław (1942-) (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019)
  The thesis about the social origin of language has been recurrent in almost all lin guistic theories. It underlay first the Geneva and then Prague structuralism and, somewhat weakened in generative grammar by Chomsky’s ...
 • Stempień, Marta (Uczelnia Łazarskiego, 2016-09)
  In the nineties of the twentieth century Egypt fought with a wave of terrorism and bombings carried out by jihadi organisations. With the beginning of the new millennium, this wave weakened, although in 2004–2006 spectacular ...
 • Słoczyński, Henryk (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016)
  Przeciwstawienie uniformizujących proces dziejowy idei oświecenia oraz romantycznej wizji specyficznego rozwoju społeczności narodowych, multilinearnej koncepcji historii stanowi uproszczenie. Apologia wielości wartości ...
 • Chmielewska, Lucyna (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł przybliża myśl polityczną Johannesa Althusiusa (1557-1638), która w ostatnim stuleciu przeżywa swoisty renesans i docenia się jej znaczenie dla koncepcji politycznych. Widziano w niej rekonstrukcję średniowiecznego ...