Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Gęsina, Milena; Starzyńska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Internet jest siłą napędzającą współczesną gospodarkę, stwarzającą niespotykane dotąd szanse rozwoju przedsiębiorstw. W artykule podjęto próbę określenia znaczenia e-biznesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej
 • Kucharczyk, Łukasz (2015)
  The article discusses about the impact of Stanislaw Lem’s art. in Rafal Ziemkiewicz’s prose, exactly on his two science-fiction novels: Pieprzony los kataryniarza and Walc stulecia. In the first part, the author analyzes ...
 • Çalişkan, Betül; Stefaniuk, Tomasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  E-commerce (electronic commerce), although it is a relatively young branch of the economy, has caused that more and more business processes are transferred to the Internet. The dynamic development of e-commerce is evidenced ...
 • Radziszewska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  The paper describes the tools of marketing communication with e-customers and trends concerning e-commerce. Special attention has been paid to personalization and recommender systems. The paper treats the characteristics ...
 • Szarek, Stanisław; Szarek, Ewelina (Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018-09-30)
  The aim of this research is to comprehensively determine the monetary losses caused by mobbing and violence in the workplace in Poland, based on macroeconomic data for 2017 and own investigation. After determining the scale ...
 • Kadagishvili, Leila (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W artykule omówiono główne oznaki oraz wyzwania obecnego etapu globalizacji i integracji gospodarczej. Należy zauważyć, że integracja powoduje intensyfikację procesów regionalnych, otwartość państwowych systemów gospodarczych, ...
 • Surmach, Andrey; Stecenko, Inna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2020-12-31)
  After the analysis, the authors of the study suggest their interpretation of “economic security”. They also view Latvian banks as one of the most important elements of state financial and economic security. The article ...
 • Florczykiewicz, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019)
  The text proposes an approach to comeniology in the subjective perspective focusing on the content dimension of the research process. The considerations were based on the approach to science presented in Polish literature ...
 • Grabowska-Lepczak, Izabella (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2020-08-08)
  The article refers to the area of education for security, especially education for ecological security, ecological education. The aim of the article is to try to answer the question whether the legal and educational system ...
 • Dzida, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015)
  Komeński introduced the science of the nature which included zoology, botany, geology, anatomy, basic knowledge of medicine, agriculture, geography and physical phenomena. Arithmetic consisted of the tasks taken from the ...
 • Ploch, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015)
  In the pedagogic conduct, the permanently innovative strengthening of views, also in the area of a planned strategy for educating the disabled for creative activities, creates an indisputable opportunity of a perspective ...
 • Zacharuk, Tamara (Akademia Podlaska, 2007)
 • Łukawska, Marta (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Wychowanie i kształcenie jest jednak bardzo ważnym elementem obronności. Siła państwa i jego bezpieczeństwo według teorii Josepha Nye opiera się o dwa segmenty tzw. ,,twardą siłę” i ,,miękką siłę”. Oba komponenty składają ...
 • Sitarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Jan Amos Komeński należy do wielkich uczonych o powszechnym dorobku ogólnoludzkiej kultury. Fenomen jego twórczego talentu objawia się w kilku wymiarach równocześnie i obejmuje głównie religię, filozofię, pedagogikę i ...
 • Bieluga, Mikołaj (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  W artykule zaprezentowano własne doświadczenia z dziedziny edukacji artystycznej. Praca stanowi próbę diagnozy obecnego stanu szkolnictwa powszechnego w zakresie sztuk plastycznych. Autor podaje przykłady wykorzystania ...
 • Kalinowska, Danuta (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-15)
  Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z wdrażaniem elementów arteterapeutycznych do zadań prewencyjnych realizowanych przez Policję. W szczególności analizie poddane zostały nowatorskie działania edukacyjne ...
 • Klim-Klimaszewska, Anna; Jagiełło, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Jan Amos Komeński (28.III.1592-15.XI.1670), wielki, czeski pedagog, pierwszy pisarz w nowożytnej Europie, który całe życie i wszystkie wysiłki poświęcił zagadnieniom wychowawczym. Był encyklopedystą i erudytą w wielu ...
 • Skałbania, Barbara; Babiarz, Mirosław Z. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018)
  Edukacja włączająca jest efektem zmian społeczno-edukacyjnych ukierunkowanych na poprawę jakości kształcenia w nurcie humanizmu i egalitaryzmu społecznego. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy ta idea będzie rozumiana i ...
 • Jupowicz-Ginalska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  TVN to z pewnością jedno z najważniejszych mediów w Polsce, którego działania od samego początku cechowała duża innowacyjność: zarówno w budowaniu oferty programowej, jak i podejściu do strategii promocyjnej. Przedsiębiorstwo ...
 • Olejniczak, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem w ciągle zmieniającym się otoczeniu sprawia, iż niezaprzeczalnie coraz większą rolę w osiągnięciu sukcesu przypisuje się wiedzy, a w szczególności jej efektywnym pozyskiwaniu. ...