Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Łącka, Martha (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Maksymiuk, Katarzyna (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, 2012)
  It is assumed that eight Sasanid reliefs were carved during the reign of Shapur I in 242 – 272. There is no doubt that seven of them: NRb I, NRb IV, NRm VI, VŠ I, VŠ II, VŠ III as well as that one from Rag-i Bibi depict ...
 • Dmowski, Rafał (Prestiż, 2013-10)
 • Lopes, Ana Paula (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  In this paper, I will illustrate how some decision making techniques or criteria, using probabilities, will allow us to determine optimal courses of action not only for perishable-goods stocking problems, but also for a ...
 • Kardas, Jarosław Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Celem artykułu jest próba przedstawienia pól indywidualizacji w polityce kadrowej przedsiębiorstwa, ukierunkowanej na rozwój pracowników (karierę zawodową). Analiza grup funkcjonalności Dedykowanego Pro-gramu Rozwoju (DPR) ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu, 2005)
  In the paper there was presented an issue of the law of diminishing returns in agriculture. It was shown, that despite its general character, it is impossible to satisfactorily explain issues of input´s transformation into ...
 • Samul, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W literaturze bardzo często używa się wymiennie określeń zasoby, aktywa, kapitał w odniesieniu do pracowników. Zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej, brak jest jednoznacznego zdefiniowania tych pojęć i określenia ...
 • Markiewicz, Urszula (2015)
  The decalogue women sinful in selected dramas Stanisława Przybyszewskiego Matka and Topiel. The text deals with the theme for the female character in text creator. The purpose of this article is to present the dark feminine ...
 • Cabaj, Katarzyna; Hurko, Sylwia; Jastrzębska, Emilia; Kowalczyk, Paulina; Kurek, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Terlikowska, Martyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Terlikowska, Martyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Świderska, Agata (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  In the paper, scientific literature concerning phraseological derivation has been reviewed. Phraseological derivation is very important in developing lexical resources. Main part of the paper concerns the process of ...
 • Andraszek, Katarzyna; Smalec, Elżbieta; Łukasz, Wrzaszcz (Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 2007)
  The most complete information on a karyotype is gained by means of direct observation of chromosomes obtained from dividing cells. Precise chromosome studies are based on differentiating banding of chromatids. G bands ...
 • Brzozowski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  The purpose of this research is to clarify some of the salient issues surrounding the concept of design thinking. For example: what is design thinking? How do we recognize it? Is it different from alternative approaches ...
 • Wróblewski, Ryszard; Wyrębek, Henryk (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
 • Mroziewski, Marian (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  W opracowaniu o charakterze teoretycznym podjęto próbę uzupełnienia, z perspektywy wymagań współczesnej metodologii zarządzania, dorobku teorii metod zarządzania o zespół determinantów ich doboru oraz o dostrzegane ich ...
 • Tarczyński, Krystian Kamil (2016)
  Celem niniejszej pracy było oszacowanie przydatności i skuteczności diagnostycznej sześciu wariantów determinant przemian glikolityczno-energetycznych w 45 min. post mortem poszerzonych o przewodność elektryczną mierzoną ...
 • Kozioł, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule przedstawiono istotę, znaczenie oraz warunki skutecznego wdrażania i rozwoju e-learningu korporacyjnego. Scharakteryzowano czynniki techniczno-technologiczne IT, poruszono kwestie teorii uczenia się i nauczania ...
 • Kardas, Jarosław Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Rozwój organizacji związany jest z przeprowadzaniem zmian, które z założenia mają wzbogacać wartości posiadanych kapitałów. Zmiany można wprowadzać stosując jedną z dwóch strategii. Pierwsza oparta o zmiany ewolucyjne, ...
 • Zelenkevich, Marina; Korjenevskaya, Galina (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  The purpose of the research is to determine the prospects and opportunities for digital transformation of the banking sector of the Republic of Belarus based on an analysis of the current state of bank informatization, ...