Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Wysocki, Waldemar (2012)
  Głównym celem prezentowanej pracy doktorskiej były badania strukturalne nowych wykazujących aktywność biologiczną łańcuchowych i skondensowanych pochodnych 2-aminoimidazolinowych z wykorzystaniem metod rentgenowskiej analizy ...
 • Kryszczuk, Marzena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The article is an attempt to analyze a fairy tale (magical) written by a student with difficulties in reading and writing. The work is a fragment of a wider study of narrative texts of people with linguistic ...
 • Walęciuk-Dejneka, Beata (2015)
  The research perspective outlined in the article is becoming part of the whole of issues above the image of the woman in the traditional folklore, in her aspect of the otherness, dissimilarities. It is reflecting the also ...
 • Cołoś, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Ciągłe zmiany zachodzące w dynamicznie rozwijającej się gospodarce rynkowej wymuszają na przedsiębiorstwach stosowanie coraz to nowszych i „inteligentniejszych” technologii. Postęp ten nie ominął również instytucji ...
 • Wawryniuk, Karolina; Rusak, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W artykule przedstawiony został temat bankowości elektronicznej − jednej z najmłodszych form usług bankowych. Wyjaśniono ogólne pojęcie bankowości elektronicznej wraz z podziałem na rodzaje świadczonych w jej ramach ...
 • Bombiak, Edyta (International Strategic Management Association (ISMA), 2020-11)
  The Green Human Resource Management concept is relatively new to Polish managers. There is a research gap with respect to investigating the reasons behind limited practical implementation of GHRM. The objective of the ...
 • Niziałek, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Innowacyjność to pojęcie, które określa i definiuje na przestrzeni ostatnich lat gospodarki krajów rozwijających się. Zwłaszcza kraje członkowskie UE posiadają zaplecze, głównie finansowe pozwalające na ich ciągły rozwój. ...
 • Borkowski, Andrzej (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016-11)
  The article investigates animal imagery in Baroque writing, drawing on old compendia and encyclopedias (Kircher, Masen, Chmielowski), as well as poetry. Real and mythological animals constitute an important symbolic element ...
 • Łukiewska, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  In conditions of increased competition, development of biotechnology and the ever growing demands of the consumers, innovations are becoming an important factor of competitiveness in the food industry. The aim of the ...
 • Ginter, Anna (Instytut Filologii Polskiej. Akademia Podlaska, 2009)
  Verbal art of Vladimir Nabokov, although supremely visual, engages all the other physical senses in the process of writing. He repeatedly stressed the fact that he thought ‘not in words but in images, in swimming colors, ...
 • Meskhia, Iasha; Shaburishvili, Shota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  We współczesnych procesach globalizacji zachodzą ciągłe, progresywne i technologiczne zmiany oparte na naukowo-technicznej rewolucji. Stopniowo zaciera się podział na sektory niskich i wysokich technologii oraz zmienia się ...
 • Colerick, Edward (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  The article explores the polarisation within the body of twentieth century criti-cism surrounding Samuel Beckett’s work: A polarisation between strict forma-list approaches which tend to see Beckett as very much part of a ...
 • Pamuła, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  Greater energy efficiency is an essential part of overcoming the challenges facing the energy sector. More energy is expected to come from renewable resources (RES) in order to reduce dependency on fossil fuels. The next ...
 • Walęciuk-Dejneka, Beata (2014)
  Tematem artykułu jest problem globalizacji w kulturze, a węziej w polskiej kulturze ludowej w jej wymiarze tradycyjnym i w relacji do współczesności. W konsekwencji przekształceń tradycyjnego obrazu świata transformacjom ...
 • Długołęcka-Pietrzak, Maria (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  The article includes reflections on twofold publishing existence of Tadeusz Miciński’s poem Bezaliel which is, at the same time, a part of the poetic novel Xiądz Faust and a separate autonomous unit printed in many collective ...
 • Mateuszuk, Adam (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Szulc, Bogdan M. (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Przedmiotem rozpatrywań prezentowanych w rozdziale są przede wszystkim różnice między naukami o bezpieczeństwie i naukami o obronności. Odnosząc się do dotychczasowych prac w obu dziedzinach autor wskazuje ich rodowód i ...
 • Bielawski, Radosław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2020-01-28)
  Przedmiotem badań tego opracowania są zakłócenia jako forma niekinetycznej walki z bezzałogowymi systemami powietrznymi. Celem praktycznym artykułu jest uporządkowanie teoretycznej wiedzy i terminologii dotyczącej zakłóceń, ...
 • Ciszek, Mariusz (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  In the political literature it appears many analysis of new human's threatening problems and national and international safety. One of that modern problem of biological safety is the biological threats. It can be captured ...