Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Wysocki, Waldemar (2012)
  Głównym celem prezentowanej pracy doktorskiej były badania strukturalne nowych wykazujących aktywność biologiczną łańcuchowych i skondensowanych pochodnych 2-aminoimidazolinowych z wykorzystaniem metod rentgenowskiej analizy ...
 • Walęciuk-Dejneka, Beata (2015)
  The research perspective outlined in the article is becoming part of the whole of issues above the image of the woman in the traditional folklore, in her aspect of the otherness, dissimilarities. It is reflecting the also ...
 • Cołoś, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Ciągłe zmiany zachodzące w dynamicznie rozwijającej się gospodarce rynkowej wymuszają na przedsiębiorstwach stosowanie coraz to nowszych i „inteligentniejszych” technologii. Postęp ten nie ominął również instytucji ...
 • Wawryniuk, Karolina; Rusak, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W artykule przedstawiony został temat bankowości elektronicznej − jednej z najmłodszych form usług bankowych. Wyjaśniono ogólne pojęcie bankowości elektronicznej wraz z podziałem na rodzaje świadczonych w jej ramach ...
 • Niziałek, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Innowacyjność to pojęcie, które określa i definiuje na przestrzeni ostatnich lat gospodarki krajów rozwijających się. Zwłaszcza kraje członkowskie UE posiadają zaplecze, głównie finansowe pozwalające na ich ciągły rozwój. ...
 • Borkowski, Andrzej (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016-11)
  The article investigates animal imagery in Baroque writing, drawing on old compendia and encyclopedias (Kircher, Masen, Chmielowski), as well as poetry. Real and mythological animals constitute an important symbolic element ...
 • Meskhia, Iasha; Shaburishvili, Shota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  We współczesnych procesach globalizacji zachodzą ciągłe, progresywne i technologiczne zmiany oparte na naukowo-technicznej rewolucji. Stopniowo zaciera się podział na sektory niskich i wysokich technologii oraz zmienia się ...
 • Pamuła, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  Greater energy efficiency is an essential part of overcoming the challenges facing the energy sector. More energy is expected to come from renewable resources (RES) in order to reduce dependency on fossil fuels. The next ...
 • Walęciuk-Dejneka, Beata (2014)
  Tematem artykułu jest problem globalizacji w kulturze, a węziej w polskiej kulturze ludowej w jej wymiarze tradycyjnym i w relacji do współczesności. W konsekwencji przekształceń tradycyjnego obrazu świata transformacjom ...
 • Długołęcka-Pietrzak, Maria (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  The article includes reflections on twofold publishing existence of Tadeusz Miciński’s poem Bezaliel which is, at the same time, a part of the poetic novel Xiądz Faust and a separate autonomous unit printed in many collective ...
 • Szulc, Bogdan M. (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Przedmiotem rozpatrywań prezentowanych w rozdziale są przede wszystkim różnice między naukami o bezpieczeństwie i naukami o obronności. Odnosząc się do dotychczasowych prac w obu dziedzinach autor wskazuje ich rodowód i ...
 • Ciszek, Mariusz (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  In the political literature it appears many analysis of new human's threatening problems and national and international safety. One of that modern problem of biological safety is the biological threats. It can be captured ...
 • Stempień, Marta (2018-07-30)
  Państwo Islamskie nie powstało nagle, jego organizacje prekursorskie funkcjonowały od lat 90 XX w. Organizacje, z których ewoluowało Państwo Islamskie przetrwały inwazję USA na Irak, powstania plemienne oraz zmiany rządów ...
 • Chrząścik, Marcin; Świnarska, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Artykuł prezentuje rozważania na temat związków przyczynowo--skutkowych bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście odpowiedzialnej przedsiębiorczości w Polsce. Autorzy skupiają się na procesach zarządzania bezpieczeństwem ...
 • Niedziółka, Monika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  Problematyka bezpieczeństwa ekonomicznego pojawiła się w związku z nowymi zagrożeniami w sferze ekonomicznej, które zmusiły państwo do podejmowania licznych działań, które zapewnią bezpieczeństwo jego obywateli w tym ...
 • Ślusarczyk, Zenon (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Bezpieczeństwo energetyczne państw, tj. dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarek narodowych, dla ich dalszego rozwoju, jest obecnie zasadniczym problemem regionalnym (Unia ...
 • Czyżniewski, Marcin (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  The Czech Republic struggles with most of the problems related to energy security issues that need to be solved at the level of European Union; that is why the country supports creation of EU energy policy and power ...
 • Kubiak, Mariusz; Topolewski, Stanisław (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
 • Derlicka, Marlena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-12-30)
  Streszczenie: Artykuł ma na celu przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w Polsce. Bez wątpienia ta infrastruktura ma wpływ na sprawne funkcjonowanie państwa, grup, ...
 • Sadłowska-Wrzesińska, Joanna (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018-07-01)
  Znormalizowane systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy umożliwiają organizacji odpowiednie do potrzeb sformułowanie polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skuteczne realizowanie tej polityki. ...