Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Wysocki, Waldemar (2012)
  Głównym celem prezentowanej pracy doktorskiej były badania strukturalne nowych wykazujących aktywność biologiczną łańcuchowych i skondensowanych pochodnych 2-aminoimidazolinowych z wykorzystaniem metod rentgenowskiej analizy ...
 • Kryszczuk, Marzena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The article is an attempt to analyze a fairy tale (magical) written by a student with difficulties in reading and writing. The work is a fragment of a wider study of narrative texts of people with linguistic ...
 • Ogrodnik, Paweł; Zegardło, Bartosz; Pieniak, Daniel (Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2017)
  Celem przedstawionych w artykule badań była ocena jakości kruszywa recyklingowego przy wykorzystaniu nienormatywnej metody pomiaru jego twardości. W artykule przedstawiono różne rodzaje ceramiki, zwracając uwagę ...
 • Walęciuk-Dejneka, Beata (2015)
  The research perspective outlined in the article is becoming part of the whole of issues above the image of the woman in the traditional folklore, in her aspect of the otherness, dissimilarities. It is reflecting the also ...
 • Adamiak, Alina; Górska, Alina; Mróz, Barbara (Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2015)
  W unijnych rozporządzeniach określono ogólne wymagania mikrobiologiczne dotyczące mleka surowego, nie sprecyzowano jednak, jaki ma być skład jakościowy mikroflory. Przy braku higieny doju mleko zostaje zanieczyszczone ...
 • Cołoś, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Ciągłe zmiany zachodzące w dynamicznie rozwijającej się gospodarce rynkowej wymuszają na przedsiębiorstwach stosowanie coraz to nowszych i „inteligentniejszych” technologii. Postęp ten nie ominął również instytucji ...
 • Wawryniuk, Karolina; Rusak, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W artykule przedstawiony został temat bankowości elektronicznej − jednej z najmłodszych form usług bankowych. Wyjaśniono ogólne pojęcie bankowości elektronicznej wraz z podziałem na rodzaje świadczonych w jej ramach ...
 • Bombiak, Edyta (International Strategic Management Association (ISMA), 2020-11)
  The Green Human Resource Management concept is relatively new to Polish managers. There is a research gap with respect to investigating the reasons behind limited practical implementation of GHRM. The objective of the ...
 • Niziałek, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Innowacyjność to pojęcie, które określa i definiuje na przestrzeni ostatnich lat gospodarki krajów rozwijających się. Zwłaszcza kraje członkowskie UE posiadają zaplecze, głównie finansowe pozwalające na ich ciągły rozwój. ...
 • Borkowski, Andrzej (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016-11)
  The article investigates animal imagery in Baroque writing, drawing on old compendia and encyclopedias (Kircher, Masen, Chmielowski), as well as poetry. Real and mythological animals constitute an important symbolic element ...
 • Barczak, Andrzej; Sydoruk, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011)
  The work presents the most common barriers limiting the process of computerization of management systems, including . especially . e-administration systems. Frequently published views do differ and the listed barriers are ...
 • Łukiewska, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  In conditions of increased competition, development of biotechnology and the ever growing demands of the consumers, innovations are becoming an important factor of competitiveness in the food industry. The aim of the ...
 • Ginter, Anna (Instytut Filologii Polskiej. Akademia Podlaska, 2009)
  Verbal art of Vladimir Nabokov, although supremely visual, engages all the other physical senses in the process of writing. He repeatedly stressed the fact that he thought ‘not in words but in images, in swimming colors, ...
 • Meskhia, Iasha; Shaburishvili, Shota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  We współczesnych procesach globalizacji zachodzą ciągłe, progresywne i technologiczne zmiany oparte na naukowo-technicznej rewolucji. Stopniowo zaciera się podział na sektory niskich i wysokich technologii oraz zmienia się ...
 • Genyk, Mykoła (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, 2015)
  Polish-Ukrainian reconciliation was one of the most momentous events for the East Central Europe in the second half of the 20th century. Religious hierarchs of both nations contributed a lot to interethnic reconciliation. ...
 • Colerick, Edward (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  The article explores the polarisation within the body of twentieth century criti-cism surrounding Samuel Beckett’s work: A polarisation between strict forma-list approaches which tend to see Beckett as very much part of a ...
 • Pamuła, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  Greater energy efficiency is an essential part of overcoming the challenges facing the energy sector. More energy is expected to come from renewable resources (RES) in order to reduce dependency on fossil fuels. The next ...
 • Walęciuk-Dejneka, Beata (2014)
  Tematem artykułu jest problem globalizacji w kulturze, a węziej w polskiej kulturze ludowej w jej wymiarze tradycyjnym i w relacji do współczesności. W konsekwencji przekształceń tradycyjnego obrazu świata transformacjom ...
 • Długołęcka-Pietrzak, Maria (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  The article includes reflections on twofold publishing existence of Tadeusz Miciński’s poem Bezaliel which is, at the same time, a part of the poetic novel Xiądz Faust and a separate autonomous unit printed in many collective ...