Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pogoda-Kołodziejak, Adriana (Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii ; Nacional’nyj issledovatel’skij Nižegorodskij gosudarstvennyj universitet im. N. I. Lobačevskogo, 2016)
  In the 1930s there was a trend in literature called ”Nordic Renaissance”. One of its representatives was Hans Friedrich Blunck whose books "Das werdende Volk" and "Die Väter" dealt both with Nordic tribes and ancestors. ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Zagadnienia związane z normalizacją oraz certyfikacją systemów zarządzania są ze sobą ściśle powiązane. Normy stanowić mogą zarówno ułatwienie, jak i przeszkodę w działalności organizacji. Sam fakt ujednolicenia wymagań w ...
 • Nowak, Tomasz (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016)
  In ‘The Painting Notes’ through the prism of my experience, I try to tell, or rather hand on my observations and share my doubts. I try to present the importance of what affect my point of view, my attempt to interpret ...
 • Smirnov, Svyatoslav V. (2017)
  The paper deals with the iconography of Timarchos’ ‘Dioscuri coinage’. The remarkable feature of these coins is that this coin type is nearly to be identical to that one of Greco-Bactrian king Eukratides I. The analysis ...
 • Ebisch, Oktawian; Gunha, Tussavan; Staszak, Olga; Temizsoy, Güllü; Kuhn, Elvira (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Action associated with providing high quality water can solve the problem of seriousunemployment in Poland and provide a high standard of health care for the population. Special attention is being attached to observing ...
 • Zieliński, Jacek; Owłaszczenko, Aleksandr (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2008)
  The paper notes that marine-based industries and services generate between 3 and 5 per cent of Europe’s gross domestic product and marine regions account for more that 40 per cent of GDP. Europe is a major world player ...
 • Ptaszek, Robert T. (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2009)
  The author in this article citing the sociology classics statements regarded, that sociologists forming the nature of the alternative religion movements often go beyond the frames their domains. In this way they have ...
 • Pęksa, Rafał (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
 • Tkaczyk, Stanisław; Kołuda, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W pracy przedstawiono zagadnienia związane z przemianami zachodzącymi w zachowaniu konsumentów w krajach wysokorozwiniętych. Omówiono wybrane aspekty związane z nowymi trendami konsumenckimi, które rozwijają się miedzy ...
 • Szajczyk, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Celem artykułu jest dokonanie przeglądu trendów obserwowanych we współczesnej konsumpcji, takich jak ekologizacja, serwicyzacja, dematerializacja, indywidualizacja, homogenizacja, heterogenizacja, wirtualizacja i prosumpcja. ...
 • Czernowałow, Aleksander (Akademia Podlaska, 2010)
  Lista podstawowych problemów metodologicznych, które muszą rozwiązywać uczeni ekonomiści w każdym kraju w przypadku kształtowania się, odpowiadającego konkretnej historycznej epoce, systemu instytucjonalnego, powinna ...
 • Szyjko, Cezary Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Unia Europejska potrzebuje nowego wymiaru integracji, dostosowanego zarówno do wymogów funkcjonowania Unii, której liczba państw członkowskich wzrosła w stosunkowo krótkim czasie z 15 do 27, jak i do ciągłych zmian ...
 • Andraszek, Katarzyna; Horoszewicz, Elżbieta; Smalec, Elżbieta (Leibniz Institute for Farm Animal Biology (FBN) Dummerstorf Germany, 2009)
  The Polish White Improved goat karyotype consists of 29 pairs of acrocentric autosomes, a large acrocentric X chromosome and a metacentric Y chromosome which is the smallest in the karyotype. Staining of chromosomes with ...
 • Andraszek, Katarzyna; Gryzińska, Magdalena; Knaga, Sebastian; Wójcik, Ewa; Smalec, Elżbieta (Polish Academy of Sciences. Institute of Systematics and Evolution of Animals, 2012-05-22)
  Nucleoli are the product of nucleolus organizing region activity (NOR) of specific chromosomes. Their basic function is to synthetise ribosomal RNA precursors and promote the maturation and assemblage of preribosomal RNP ...
 • Andraszek, Katarzyna; Smalec, Elżbieta (Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 2007-10-01)
  The basic nucleolus function is to form subunits of ribosomes and the transcription of genes encoding rRNA. The source of information on the activity of genes encoding rRNA may be an analysis of the number and size of ...
 • Stempień, Marta (2018-11)
  Wbrew wielu opiniom medialnym, Państwo Islamskie nie narodziło się nagle. Grupa ta ma swoje korzenie w strukturach Al-Kaidy, a w zasadzie w jej filii – Al-Kaidzie w Iraku (Al-Qaeda in Iraq – AQI), a działalność zbrojna jej ...
 • Szarek, Stanisław; Gołocka, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Zbadano obciążenia podatkowe mieszkańców gminy Repki podatkami lokalnymi w latach 2008-2012. Stwierdzono, że nominalne i realne obciążenia podatkami lokalnymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca w badanym okresie wyraźnie wzrastało.
 • Borkowska, Aldona (Oficyna Wydawnicza Epigram, 2016-09)
  Powieść Romana Sienczina „Rodzina Jołtyszewów” to studium degradacji społecznej i moralnej rodziny, która wskutek przemian życiowych z miejskiego środowiska przenosi się na rosyjską syberyjską wieś. Egzystencja w obcym ...
 • Skawińska, Joanna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Na mocy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r., o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zmianie uległy zasady dotyczące ...
 • Florczykiewicz, Janina (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016)
  The text discusses the topic of interactivity of creative workshop accompanying artistic creation. It points to its source I contemporary art (the art of action and happening) and discusses twoworkshop projects by exposing ...