Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Laskowska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Niniejsza publikacja przedstawia zastosowanie zasad logistyki w branży gastronomicznej. Wskazane zostały nowoczesne rozwiązania logistyczne coraz powszechniej stosowane w przedsiębiorstwach gastronomicznych. Obecnie ...
 • Szajczyk, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-06-02)
  W rozdziale przeanalizowano podstawy prawne i uwarunkowania powstawania lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów, gdyż te dwa szczeble samorządu terytorialnego odgrywają szczególną rolę w planowaniu rozwoju ...
 • Ginter, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Badanie dotyczące zróżnicowania na lokalnym rynku pracy w Polsce pokazało, że aktywność zawodowa ludności w Polsce mimo powolnego wzrostu nie osiągnęła poziomu występującego w krajach Unii Europejskiej. Występuje duże ...
 • Mioduszewska, Wioletta Anna (2019)
  Streszczenie: Rozprawa doktorska pod tytułem Losy wojenne i powojenne żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” składa się z czterech rozdziałów. Rozdział I omawia powstanie i walki SGO „Polesie” w kampanii polskiej ...
 • Łęska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Tempo przemian ekonomiczno - technologicznych gospodarki powoduje fakt nieprzystosowania systemu kształcenia wobec ewoluujących wymagań rynku pracy. Strategie przedsiębiorstw realizowane są w oparciu o nowoczesne rozwiązania ...
 • Walęciuk-Dejneka, Beata (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie, 2014)
 • Kasprzyk, Damian (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Artykuł stanowi próbę dookreślenia związków ludoznawstwa z regionalizmem. Relacje te budowane były w nurcie idei oświeceniowych, romantycznych i pozytywistycznych. Odcisnęły wyraźne piętno zarówno w dziejach etnografii jak ...
 • Nowak, Piotr (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-12-10)
  Autor w artykule stawia tezę, że okres w stosunkach międzynarodowych, który nastąpił po zimnej wojnie został już zakończony i obecnie znajdujemy się w kolejnym, któremu nadaje nazwę okresu postlizbońskiego. Dotychczas w ...
 • Jezierska, Agnieszka (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie ; Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  The myth of Polish Mother has a long tradition and it still influences the concept of motherhood in Poland. This paper is an attempt to show how two polish female writers analyse the problem of raped mothers and the ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W artykule postawiono tezę, że to mądrość, a nie wiedza ma podstawowe znaczenie w minimalizowaniu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na podstawie wyników badań empirycznych pozytywnie zweryfikowano ...
 • Flis-Czerniak, Elżbieta (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  The novel Nietota (1910), written by Tadeusz Miciński, is certainly the work in which the writer of Young Poland sublimely showed his indological knowledge associated with a broad range of issues: geographical, religious ...
 • Prokopowicz, Dariusz; Domańska-Szaruga, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W opracowaniu podjęto próbę powiązania dokonującego się obecnie rozwoju systemów finansowych z procesem współczesnej globalizacji ekonomicznej. Dokonujące się od połowy ubiegłego wieku przemiany społeczno-gospodarcze, ...
 • Chrostowska-Malak, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Dotychczas przepisy Kodeksu pracy nie określały expressis verbis maksymalnego okresu trwania umowy o pracę na czas określony, lecz nie oznaczało to zarazem, że ustawodawca pozostawił stronom stosunku pracy nieograniczoną ...
 • Szymani, Robert (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016)
  painting and the role of light in European landscape painting. It offers a historical outline of the artistic achievements concerning landscape imaging in European painting, from its very beginnings to the 20th century. ...
 • Chodowiec, Mariusz (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016)
  The explores the autobiographical book Już od dawna niekoszernie… (Siedlce 2015), written by author of Claudia Erdheim who lives in Vienna. The novel was translated from German into Polish and follows the story of a ...
 • Pasztor, Agnieszka (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016)
  The subject of my article is the life and works of Malgorzata Lada-Maciagowa. The painter was born in Siedlce. The current state of artistic and cultural life in Siedlce (as in other Polish towns and cities) is evident ...
 • Horabik, Kamila (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Tekst artykułu odnosi się do edukacji pozaszkolnej, która uczy robotyki w ciekawy sposób, tj. konstruowania robotów przy pomocy powiązanych klocków Lego. Treść artykułu odnosi się do robotyki jako interdyscyplinarnej ...