Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Florczak, Agnieszka (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Artykuł podejmuje tematykę mechanizmów i problemów somatosfery i psychosfery bezpieczeństwa zdrowotnego. Na początku rozważań wyjaśnione zostało pojęcie zdrowia oraz jego klasyczny podział. Zdrowie jest to nie tylko brak ...
 • Roguska, Agnieszka; Antas-Jaszczuk, Alicja (2017)
  Artykuł przybliża zagadnienia mediów w kontekście możliwości i ograniczeń edukacyjnych. Zwraca uwagę zarówno na media globalne, jak i lokalne. Jedne i drugie uczestniczą w procesie zachodzących przeobrażeń społeczno-cywi ...
 • Roguska, Agnieszka (Fundacja ARTeria, 2012)
  Artykuł zawiera rozumienie kapitału społecznego w opiniach różnych uczonych. Odnosi się do zagadnień potencjału społecznego tkwiącego w mediach lokalnych i regionalnych, często pojmowanych jako tożsame. Rozważania dotyczące ...
 • Roguska, Agnieszka (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2017)
  Tekst podejmuje zagadnienie mediów lokalnych jako kapitału społecznego w rozumieniu i postrzeganiu studentów z Polski i Ukrainy. Zbadano kapitał społeczny mediów lokalnych uwzględniając cztery jego komponenty, pojawiające ...
 • Żebrowski, Andrzej; Żmigrodzka, Małgorzata (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule poruszone zostały problemy dotyczące istoty walki informacyjnej i jej elementów składowych. Media będące jej bezpośrednimi i pośrednimi uczestnikami m.in. w sferze politycznej, społecznej czy gospodarczej docierają ...
 • Roguska, Agnieszka (Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „SZANSA”, 2013)
 • Roguska, Agnieszka (Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży "Szansa", 2013)
  [Ze wstępu] Rzeczywistość społeczno-kulturowa i niesamowity postęp technologii komunikacyjnych sprawiają, że informacja, szybkość, jakość i sposób komunikowania stają się istotnym elementem obecności człowieka w społeczeństwie ...
 • Pryima, Serhii (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2015)
  The issues of social exclusion and social inclusion have been studied from the perspective of human development. The role of education for the formation of inclusive society has been demonstrated. Mental, physiological ...
 • Kuziemska, Beata; Pakuła, Krzysztof; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Becher, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  Celem pracy była ocena zawartości cynku, ołowiu, chromu, miedzi, niklu i kadmu w poziomie powierzchniowym gleb uprawnych w odległości 10 m i 75 m od drogi krajowej DK63, na odcinku Siedlce-Łuków. W badanych glebach stwierdzono ...
 • Zheleva, Elena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Children and adults with special needs are members of our society and take their place in it. They develop themselves and live among us. Share their lives with friends, neighbors and relatives. The methodology of training ...
 • Polańska, Iwona (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2010)
  Artykuł poświęcony jest metodzie integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym. Na wstępie przybliżam Państwu, czym jest integracja sensoryczna. Przedstawiam jej definicję według kilku ...
 • Szot-Gabryś, Teresa (Akademia Podlaska, 2010)
  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło szerokie możliwości pozyskiwania przez samorządy terytorialne dotacji do projektów inwestycyjnych. Wartość procentowa dofinansowania danego przedsięwzięcia uzależniona ...
 • Multan, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  Współczesne funkcjonowanie szkolnictwa wyższego związane jest w dużym stopniu z dynamicznym rozwojem gospodarki opartej na wiedzy. Ze względu na narastające trudności, z którymi borykają się uczelnie wyższe, przyszły ich ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Wzrastająca dynamika zmian, która jest rezultatem zachodzącej globalizacji i związanych z nią procesów wymusza konieczność ciągłego usprawniania wszystkich płaszczyzn działania biznesu W obszarze tym można zauważyć ...
 • Szymańska, Grażyna (Akademia Podlaska, 2008)
  Niniejsza praca dotyczy terapii metodą Tomatisa. Profesor Alfred Tomatis, światowej sławy otolaryngolog, naukowiec. Doktorat uzyskał w Akademii Medycznej w Paryżu. Wychował się w bardzo muzykalnej, francuskiej rodzinie. ...
 • Szot-Gabryś, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Jednym z głównych nurtów w rozwoju teorii i praktyki rachunkowości jest poszukiwanie nowych koncepcji pomiaru ekonomicznego oraz obejmowanie pomiarem dziedzin do tej pory nie objętych systemem rachunkowości. Wymaga to ...
 • Drabik, Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018)
 • Antczak, Stefan (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Specyfiką współczesnych firm jest dążenie do opanowywania rynku. Jednym z możliwych sposobów takiej działalności, w szczególności przez duże przedsiębiorstwa, jest tworzenie strategicznych jednostek biznesu. Biznesy na ...
 • Marciniak-Paprocka, Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018)
  Niniejszy artykuł zawiera raport z badań pilotażowych przeprowadzonych wśród nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów i terapeutów na temat ich opinii o pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ...
 • Limański, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W procesie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa bardzo ważną decyzją strategiczną jest wybór rynków docelowych na podstawie wyników analizy segmentacyjnej. Badania segmentacyjne traktować należy jako podstawowy wyznacznik ...