Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Wereda, Dorota (Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM - Hanna Bicz, 2018)
  The paper presents the historical, theological and social context in which coronations of Virgin Mary images took place in the Uniate Orthodox Church centres in the Commonwealth of Both Nations. Papal crowns adorned the ...
 • Bączkowska, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  The aim of this paper is to discuss the problem of how corpus linguistics can be used in the field of English for medical purposes (EMP), in particular in: teaching medical English, teaching medical translation, assisting ...
 • Kuziemska, Beata; Trębicka, Joanna; Wieremiej, Wiesław; Klej, Paulina; Pieniak-Lendzion, Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej jest produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu, które znajduje coraz szersze zastosowanie w Polsce. Na wzór naszych zachodnich sąsiadów budujemy ...
 • Krawczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Tworzenie i funkcjonowanie kościelnych osób prawnych reguluje zarówno prawo państwowe, jak i prawo kanoniczne. Doświadczenie pokazuje, iż rozdzielenie tych dwu systemów prawa nie jest możliwe, a odwoływanie się przez ...
 • Szot, Leon (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Poverty and social exclusion are always present in the lives of individuals and communities, and even the largest financial support is not capable of eliminating them. The subject of social integration plays a preponderant ...
 • Toruński, Janusz; Wyrębek, Henryk (Akademia Podlaska, 2009)
  Realizując podstawowe zadania poszukiwania, eksploatacji złóż węglowodorów oraz przesyłania i dystrybucji gazu ziemnego, sektor gazowniczy zobowiązany jest do prowadzenia polityki ekologicznej, zgodnej z obowiązującymi ...
 • Dmowski, Rafał (Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 1999)
 • Minkiewicz, Dariusz (2019)
  Praca oprócz wyników badań z zakresu obwiązujących teorii bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jego istoty, zawiera również ujęcie systemowe i instytucjonalne bezpieczeństwa wewnętrznego RP. Dokonano w niej analizy zakresu ...
 • Celiński, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Artykuł przedstawia Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG), który realizuje w Polsce zadania z zakresu ratownictwa oraz organizacji i zarządzania nim. Na podstawie dwudziestoletnich doświadczeń utrwaliło się przekonanie, ...
 • Czapski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Niniejsza publikacja analizuje definicje kredytu oraz jego rodzaje jakie są obecnie dostępne dla przedsiębiorstw. W części wstępnej wyjaśniono podstawowe pojęcie kredytu, jego funkcje oraz treść jako powinna zawierać umowa ...
 • Cepková Feješová, Zuzana (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie ; Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The article focuses on the problem of subject and subjectivity in contemporary Slovak lyric poetry. It deals with the major stress put on subjectivity in poetry, which is characteristic also of youth as a stage in the ...
 • Roguska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018)
  The paper aims at presenting the results of the research examining the input of adolescents in creating local media in Poland and Latvia. The research was conducted during three stays in Latvia: the first two were related ...
 • Gaweł-Luty, Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019)
  Celem prezentowanego tekstu jest wskazanie na wielowymiarowy kontekst miejsca osoby niepełnosprawnej we współczesnym społeczeństwie. Propozycje rozwiązań obejmują zarówno aspekt formalny, instytucjonalny jak i osobowy. ...
 • Chrząścik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Publikacja stanowi o potrzebach i sposobach budowania wizerunku jednostek terytorialnych. Zagadnienie wizerunku coraz odważniej przenika do samorządów w rozumieniu indywidualnym jak i zbiorowym oraz lokalnym i regionalnym. ...
 • Słowik, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Artykuł porusza problematykę dotyczącą zarządzania aktywami bieżącymi, pasywami bieżącymi oraz kapitału obrotowego. Zagadnienia dotyczące krótkookresowego zarządzania finansami przedstawiono na przykładzie 19 przedsiębiorstw ...
 • Małczuk, Monika (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2013)
  Krystyna Rudnicka – szkic do portretu autorki. Z pewnością najbardziej znaną i płodną pisarka siedlecką jest Krystyna Rudnicka, która od wielu lat zaskakuje i fascynuje czytelników swym dorobkiem literackim, przyciągając ...
 • Kubik, Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Artykuł dotyczy problemu oceny pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Opracowanie to stanowi próbę zanalizowania błędów popełnianych przy ocenianiu pracowników, jak również źródło informacji, które pomoże je ...
 • Święcka, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Artykuł omawia wątpliwości dotyczące podstaw, na jakich opiera się ocena bezprawności przy instytucji bezpodstawnego wzbogacenia. Powyższa problematyka jest punktem wyjścia do analizy wątku etyczno-moralnego: czy poza ...
 • Bohuszewicz, Paweł (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Tekst wpisuje się w nurt krytyki konfesyjnej. Na przykładzie procesu pisania własnej książki autor pokazuje, jak osobiste – prywatne – gusty czytelnicze wpływają na to, co publiczne: na kształt tego, co później napisane w książce
 • Wielomski, Adam (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2008)
  This publication is about the Criticism of the Napoleon’s Code during the 19 th century. This document is noticed as one of the biggest achievements of the legislative art and the legislative foundation of the modern ...