Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Cieśla, Maria; Bogacki, Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  The paper presents theoretical and practical analysis of the actual mapping mechanisms involved in the simulation game. In particular, the educational nature of real logistics processes modelling was emphasized. A secondary, ...
 • Kalita, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Wakuła, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  Units of territorial government have limited financial possibilities to carry out tasks. If they want to meet the demands of the local community and to improve the level of attractiveness of the area occupied by them, ...
 • Szyjko, Cezary Tomasz (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Pogoda-Kołodziejak, Adriana (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Grunt, Magdalena (Pracownia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016-12-28)
 • Pogoda-Kołodziejak, Adriana (Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, 2012)
  In the german literature of the 19th and the beginning of the 20th century the German Order is shown as a Germanic folk that fights with the age-old enemy of the Eastern Europe – with Slavs. As it is not hard to tell, the ...
 • Kozak, Katarzyna; Rzepkowska, Agnieszka (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
 • Dmowski, Rafał (Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, Zamek Liw. Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwksiej, 2013)
 • Detyna, Beata; Mroczek-Czetwertyńska, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Presentation of development directions of the Wałbrzych Agglomeration in the context of changes taking place in the area of logistics, including road infrastructure and its accompanying systems is the purpose of this ...
 • Marciniuk-Kluska, Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  Waste generation is an intrinsic feature of economic activity, and its management is a problem dealt with by all societies and economies. The need for waste management arises from the necessity of saving resources, limiting ...
 • Rybalko, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  The main current focus of supply chain management (SCM) is the creation of longterm, mutually beneficial relationships between a company and other participants in the supply chain. Strategic partnerships are a key factor ...
 • Korneć, Radosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Problematyka dotycząca prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, ich wykorzystaniem oraz minimalizacją destrukcyjnego oddziaływania na otoczenie należy do fundamentalnych zagadnień ochrony środowiska. Ważne miejsce ...
 • Kuziemska, Beata; Trębicka, Joanna; Pieniak-Lendzion, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Transport w sektorze rolniczym to transport specyficzny zarówno ze względu na przewożone ładunki (inwentarz żywy, towary szybko psujące się), jak też i cykliczność i drogi transportowe (często polne). Jego prawidłowe ...
 • Laskowska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Niniejsza publikacja przedstawia zastosowanie zasad logistyki w branży gastronomicznej. Wskazane zostały nowoczesne rozwiązania logistyczne coraz powszechniej stosowane w przedsiębiorstwach gastronomicznych. Obecnie ...
 • Szajczyk, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-06-02)
  W rozdziale przeanalizowano podstawy prawne i uwarunkowania powstawania lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów, gdyż te dwa szczeble samorządu terytorialnego odgrywają szczególną rolę w planowaniu rozwoju ...
 • Ginter, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Badanie dotyczące zróżnicowania na lokalnym rynku pracy w Polsce pokazało, że aktywność zawodowa ludności w Polsce mimo powolnego wzrostu nie osiągnęła poziomu występującego w krajach Unii Europejskiej. Występuje duże ...
 • Mioduszewska, Wioletta Anna (2019)
  Streszczenie: Rozprawa doktorska pod tytułem Losy wojenne i powojenne żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” składa się z czterech rozdziałów. Rozdział I omawia powstanie i walki SGO „Polesie” w kampanii polskiej ...
 • Łęska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Tempo przemian ekonomiczno - technologicznych gospodarki powoduje fakt nieprzystosowania systemu kształcenia wobec ewoluujących wymagań rynku pracy. Strategie przedsiębiorstw realizowane są w oparciu o nowoczesne rozwiązania ...