Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Gil, Agnieszka; Berendt-Marchel, Monika; Modzelewska, Renata; Moskwa, Szczepan; Siłuszyk, Agnieszka; Siłuszyk, Marek; Tomaszek, Łukasz; Wawrzaszek, Anna; Wawrzyńczak, Anna (2021)
  We study intense geomagnetic storms (Dst < −100nT) during the first half of the solar cycle 24. This type of storm appeared only a few times, mostly associated with southwardly directed heliospheric magnetic field Bz. Using ...
 • Budzeń, Daniel; Sobczyk, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2020)
  The concept of local development factors has gained in importance in the context of the reduction of existing resources, especially financial ones. The purpose of the present study is to evaluate localized economic activity ...
 • Banaszewska, Dorota; Andraszek, Katarzyna; Biesiada-Drzazga, Barbara (National Veterinary Research Institute in Pulawy, 2015-06-08)
  This study was an attempt to evaluate sperm chromatin structure in the semen of insemination boars. Preparations of semen were stained with acridine orange, aniline blue, and chromomycin A3. Abnormal protamination occurred ...
 • Rostek, Katarzyna; Młodzianowski, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Based on a literature analysis of the applicability of econometric and analytical models in the forecasting of social responses it was concluded that a dominating role is played by conditions and rules deriving from ...
 • Strus, Dorota (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The analysed research problem concerns the evaluation of the Polish environmental policy’s effectiveness after European Union accession. In this context, we need to highlight several key areas regarded by the author as ...
 • Marciniak-Paprocka, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Niniejszy artykuł poświęcony został zmianom w kształceniu osób niepeł-nosprawnych w Polsce. Oficjalne dokumenty nakazujące kształcenie osób niepełno-sprawnych w Polsce pojawiły się w początkach niepodległości, kiedy ukazał ...
 • Wakuła, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Jednym z zasobów jednostki gospodarczej są aktywa trwałe. Zalicza się do nich wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe. Aby można było prowadzić ...
 • Łaskarzewska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Bezpieczeństwo lotów, zgodnie z powszechnie panującą opinią, jest najistotniejszym elementem obecnego systemu transportu powietrznego, który rokrocznie, pomimo światowego kryzysu, obsługuje blisko 3 miliardy pasażerów1. ...
 • Milewicz, Waldemar (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019)
  The purpose of the article is to present the importance of the strategy building process in the enterprise, taking into account its individual stages. They will be shown taking into account the turbulence of changes occurring ...
 • Ciołek, Łukasz; Przychodzień, Justyna (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie zaszły w zakresie wolności działalności gospodarczej, od uchwalenia ustawy o działalności gospodarczej z 1988 r. do dnia dzisiejszego. Wolność gospodarcza jest zasadą porządku ...
 • Stempień, Marta (Dolnośląska Szkoła Wyższa. Instytut Stosunków Międzynarodowych, 2015)
  Cały współczesny system prawny i instytucjonalny z zakresu broni nuklearne jest zbudowany na zarządzaniu, kontroli i umowach ukształtowanych w okresie zimnej wojny. Od momentu podpisania pierwszej umowy w 1963 r. wśród ...
 • Cielemęcki, Mariusz; Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  W artykule zaprezentowano wybrane przeobrażenia otoczenia determinujące zmiany w funkcjonowaniu organizacji gospodarczych. Dokonano charakterystyki i porównania otoczenia organizacji na początku i końcu XX wieku. Przedstawiono ...
 • Dąbrowski, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Sówka, Karolina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2021-07-28)
  W początkowym okresie rządów Xi Jinpinga współpraca chińsko-australijska układała się pomyślnie i przynosiła korzyści obu stronom. Nawiązanie „strategicznego partnerstwa” i zawarcie umowy o wolnym handlu umożliwiło wzmocnienie ...
 • Minkina, Mirosław; Pawlikowicz, Leszek (2017)
  The authors of this article have taken on the task of systematizing a knowledge in the field relating to organizational and personal changes carried out in the last quarter of the section of the overall ...
 • Telep, Dariusz (2014)
  W pracy dokonano analizy poglądów dot. bezpieczeństwa i obronności państwa oraz doświadczeń w budowie systemów bezpieczeństwa Polski w okresie międzywojennym, PRL i po 1989 r. Na tej podstawie zaprezentowano znaczenie i ...
 • Kozak, Sylwester (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W latach 1996-2011 bankowość spółdzielcza podlegała silnym przeobrażeniom strukturalnym, zmieniając się z bankowości niszowej w bankowość uniwersalną. Procesy te były zbliżone ze zmianami zachodzących w krajach UE i ...
 • Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2010)
  This text is the second one of the series of articles concerning projects estimation using the function points method. In the first part entitled: .Theoretical Aspects of Projects Estimation Using the Use Case Points Method" ...
 • Loboda, Viktoriya (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2016-12-22)
  This paper presents examples (cases) of integration of knowledge management techniques – the community of practice and eLearning – into competence-developing virtual learning environment. The participants of the formed ...
 • Mnich, Roman (2015)
  The article deals with the influence of Jan Hus on the spiritual life of the Eastern Slavs: Russians, Ukrainians, and Belarusians. The author analyzes historiography and bibliography on the question, focusing on three ...