Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Grabias, Stanisław (1942-) (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019)
  The thesis about the social origin of language has been recurrent in almost all lin guistic theories. It underlay first the Geneva and then Prague structuralism and, somewhat weakened in generative grammar by Chomsky’s ...
 • Stempień, Marta (Uczelnia Łazarskiego, 2016-09)
  In the nineties of the twentieth century Egypt fought with a wave of terrorism and bombings carried out by jihadi organisations. With the beginning of the new millennium, this wave weakened, although in 2004–2006 spectacular ...
 • Słoczyński, Henryk (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016)
  Przeciwstawienie uniformizujących proces dziejowy idei oświecenia oraz romantycznej wizji specyficznego rozwoju społeczności narodowych, multilinearnej koncepcji historii stanowi uproszczenie. Apologia wielości wartości ...
 • Chmielewska, Lucyna (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł przybliża myśl polityczną Johannesa Althusiusa (1557-1638), która w ostatnim stuleciu przeżywa swoisty renesans i docenia się jej znaczenie dla koncepcji politycznych. Widziano w niej rekonstrukcję średniowiecznego ...
 • Richter, Manfred (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2015)
  The topic is to understand Comenius experience in Europe in the context of religious hatred, expulsion of populations adhering different Christian churches and religious support for wars as in the so-called “30-years“ ...
 • Ploch, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Czyż, Antoni (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Tadeusz Miciński is a living writer who is present in a number of different researches, as well as he is the object of fascination of non-professional readers. The upcoming centenary of his death, which will take place in ...
 • Malko, Elena; Semikina, Svetlana (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  This article discusses the problem of determining the categories of judicial acts in procedural law. The authors suggest that the adopted legal acts are the means of implementation of the judicial life in modern society. ...
 • Niedziółka, Monika; Piasek, Agata (Akademia Podlaska, 2009)
  Niniejszy artykuł analizuje metodę Kaizen Costing w odniesieniu do zarządzania kosztami w ramach projektów. Koncepcja ta, już przy wstępnym zapoznaniu się, pokazuje swoją użyteczność zastosowania do zarządzania kosztami ...
 • Kryś, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  W artykule dokonano analizy literaturowej, której celem było przedstawienie zasad i skuteczności zastosowania filozofii Kaizen w przedsiębiorstwie. Rozważono najważniejsze sposoby i zasady postępowania metody Kaizen oraz ...
 • Dmowski, Rafał (Archiwum Państwowe w Siedlcach, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych SIGILLUM, 2013)
  Powstanie styczniowe to jedno z najważniejszych polskich zrywów narodowych. W prezentowanym poniżej tomie przypomniano większość starć zbrojnych, jakie miały miejsce na terenie pogranicza Mazowsza i Podlasia.
 • Bombiak, Edyta (2017-08-02)
  Przez wiele lat o istocie przedsiębiorstwa i jego zdolnościach konkurencyjnych decydowały aktywa materialne i finansowe, jednak wraz z rozwojem cywilizacyjnym źródła przewagi ewoluują. W ostatnich latach jesteśmy świadkami ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Znamienne dla współczesnych czasów, określanych mianem gospodarki opartej na wiedzy, jest dostrzeżenie znaczenia kapitału intelektualnego, który coraz częściej odgrywa wiodącą rolę w tworzeniu wartości przedsiębiorstw. ...
 • Bombiak, Edyta (Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014)
  Ryzyko wydaje się być naturalnym stanem towarzyszącym każdemu przejawowi działalności gospodarczej. Nie oznacz to jednak, że menedżerowie powinni poddawać się skrajnemu determinizmowi. Wprost przeciwnie , ryzyko należy ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Przewaga konkurencyjna podmiotów działających na współczesnym rynku jest kształtowana przez wiele czynników, przy czym coraz większego znaczenia nabierają czynniki oparte na szeroko rozumianym kapitale intelektualnym. Mimo ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Studio Emka, 2014)
  W gospodarce ery informacyjnej rośnie rola uczelni jako organizacji będących źródłem unikatowej wiedzy. Jednak w obliczu zmian zachodzących na rynku usług edukacyjnych pojawia się konieczność dostosowania działalności ...
 • Kołodziejczyk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Współcześnie podstawą funkcjonowania każdej organizacji są zasoby ludzkie, które stanowią część kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. W warunkach silnej konkurencji na rynku, firma chcąc osiągnąć sukces powinna dążyć ...
 • Ciekanowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W opracowaniu na temat ,, Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji” przedstawiono na wstępie jak rozwijały się zasoby ludzkie w czasie kilku wieków. Następnie przedstawiono również jak ważne są zasoby ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach dynamicznych i - co istotniejsze - trudnych do przewidzenia zmian otoczenia. Zdolność szybkiej adaptacji do nich jest zdeterminowana elastycznością działania. Źródłem tej ...