Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koza, Iwona (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-09)
  In this article I will present a brief introduction to the issues of innovation, intellectual capital, knowledge-based economy and entrepreneurship and human resources management. Research results were presented relating ...
 • Szczukowski, Ireneusz (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016)
  The book The Epicurean Idea of Happiness in the Literature of Polish Renaissance and Baroque. From Callimachus to Potocki is a multifimansional study of reception of Epicurean ethics in Old Polish literature. The book ...
 • Dmowski, Rafał (Archiwum Państwowe w Siedlcach, 2008)
 • Kardas, Jarosław Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Zmiany ilościowe i strukturalne w zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych uzależnione są od techniki, technologii i kompetencji organizacji. Organizacje wysoko rozwinięte kształtują tzw. podejście otwarte dla wszystkich ...
 • Wesołowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  The paper presents a method for estimating reliability characteristics dedicated for two important kinds of systems, i.e. homogeneous systems and heterogeneous systems. We propose an algorithm for evaluating these ...
 • Kowalska-Napora, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Autorka pracy podjęła się próby zdefiniowania przestrzeni decyzji w oparciu o rozkład nieparametryczny. Kwantyfikacja nieparametryczna i identyfikacja funkcji celu stanowi kanwę wywodów polemizujących. Celem pracy jest ...
 • Mitura, Kryspin; Kozieł, Sławomir; Pasierbek, Michał (Termedia, 2018)
  Introduction: Access to surgery in Africa is significantly limited. Treatment outcomes in Africa differ significantly com-pared to those achieved in Europe or the US. Therefore, to popularise tension-free repair, it is ...
 • Szymonik, Wacław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Etos pracy twórczej człowieka u Jana Amosa Komeńskiego wynika wprost z jego poglądów na życie i jego postawy twórczej, która wykrystalizowała się dosyć wcześnie. W szczególności dotyczyły one problematyki biblijnej, ...
 • Sobieraj, Sławomir (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016)
  This article analyses the thematic presence of the January Uprising in Stefan Żeromski’s prose and journalism, particularly his novel Uroda życia (1912) and two short stories. It is thus contended that the writer created ...
 • Trzpil, Izabela Aldona (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2008)
  In my article I assumed that society deprived of ethical governance is not able to sustained existence and hand down its substance to posterity which might formulate basis of proper existence and development. ...
 • Wierzbicki, Sławomir; Jarnicki, Damian (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-19)
  Wielokrotnie na przestrzeni wieków targana turbulencjami przestrzeń eu-roatlantycka stanowiła przez ostatnie dekady jeden ze spokojniejszych regionów globu. Istniało przekonanie, iż jest ona podatna głównie na inne zagrożenia ...
 • Indraszczyk, Arkadiusz (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2008)
 • Basaj, Martyna; Kożuch, Bartosz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  The aim of the article is to demonstrate that the internal weakness of the European Union as an organization, which prevents effective strategic management, results from the lack of a single organizational identity. The ...
 • Trębicka-Postrzygacz, Beata; Roguska, Agnieszka (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2016)
  Euro-orphanhood in Poland As a result of emigration avalanche parents in Poland, whose children remained in the country, often emotional ties are very strained or even broken. Social orphans, as well as euro-orphans, it's ...
 • Budzeń, Daniel; Sobczyk, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2020)
  The concept of local development factors has gained in importance in the context of the reduction of existing resources, especially financial ones. The purpose of the present study is to evaluate localized economic activity ...
 • Banaszewska, Dorota; Andraszek, Katarzyna; Biesiada-Drzazga, Barbara (National Veterinary Research Institute in Pulawy, 2015-06-08)
  This study was an attempt to evaluate sperm chromatin structure in the semen of insemination boars. Preparations of semen were stained with acridine orange, aniline blue, and chromomycin A3. Abnormal protamination occurred ...
 • Rostek, Katarzyna; Młodzianowski, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Based on a literature analysis of the applicability of econometric and analytical models in the forecasting of social responses it was concluded that a dominating role is played by conditions and rules deriving from ...
 • Strus, Dorota (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The analysed research problem concerns the evaluation of the Polish environmental policy’s effectiveness after European Union accession. In this context, we need to highlight several key areas regarded by the author as ...
 • Marciniak-Paprocka, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Niniejszy artykuł poświęcony został zmianom w kształceniu osób niepeł-nosprawnych w Polsce. Oficjalne dokumenty nakazujące kształcenie osób niepełno-sprawnych w Polsce pojawiły się w początkach niepodległości, kiedy ukazał ...
 • Wakuła, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Jednym z zasobów jednostki gospodarczej są aktywa trwałe. Zalicza się do nich wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe. Aby można było prowadzić ...