Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Wierzbicki, Sławomir; Jarnicki, Damian (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-19)
  Wielokrotnie na przestrzeni wieków targana turbulencjami przestrzeń eu-roatlantycka stanowiła przez ostatnie dekady jeden ze spokojniejszych regionów globu. Istniało przekonanie, iż jest ona podatna głównie na inne zagrożenia ...
 • Indraszczyk, Arkadiusz (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2008)
 • Basaj, Martyna; Kożuch, Bartosz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  The aim of the article is to demonstrate that the internal weakness of the European Union as an organization, which prevents effective strategic management, results from the lack of a single organizational identity. The ...
 • Trębicka-Postrzygacz, Beata; Roguska, Agnieszka (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2016)
  Euro-orphanhood in Poland As a result of emigration avalanche parents in Poland, whose children remained in the country, often emotional ties are very strained or even broken. Social orphans, as well as euro-orphans, it's ...
 • Banaszewska, Dorota; Andraszek, Katarzyna; Biesiada-Drzazga, Barbara (National Veterinary Research Institute in Pulawy, 2015-06-08)
  This study was an attempt to evaluate sperm chromatin structure in the semen of insemination boars. Preparations of semen were stained with acridine orange, aniline blue, and chromomycin A3. Abnormal protamination occurred ...
 • Rostek, Katarzyna; Młodzianowski, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Based on a literature analysis of the applicability of econometric and analytical models in the forecasting of social responses it was concluded that a dominating role is played by conditions and rules deriving from ...
 • Strus, Dorota (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The analysed research problem concerns the evaluation of the Polish environmental policy’s effectiveness after European Union accession. In this context, we need to highlight several key areas regarded by the author as ...
 • Marciniak-Paprocka, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Niniejszy artykuł poświęcony został zmianom w kształceniu osób niepeł-nosprawnych w Polsce. Oficjalne dokumenty nakazujące kształcenie osób niepełno-sprawnych w Polsce pojawiły się w początkach niepodległości, kiedy ukazał ...
 • Wakuła, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Jednym z zasobów jednostki gospodarczej są aktywa trwałe. Zalicza się do nich wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe. Aby można było prowadzić ...
 • Łaskarzewska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Bezpieczeństwo lotów, zgodnie z powszechnie panującą opinią, jest najistotniejszym elementem obecnego systemu transportu powietrznego, który rokrocznie, pomimo światowego kryzysu, obsługuje blisko 3 miliardy pasażerów1. ...
 • Ciołek, Łukasz; Przychodzień, Justyna (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie zaszły w zakresie wolności działalności gospodarczej, od uchwalenia ustawy o działalności gospodarczej z 1988 r. do dnia dzisiejszego. Wolność gospodarcza jest zasadą porządku ...
 • Stempień, Marta (Dolnośląska Szkoła Wyższa. Instytut Stosunków Międzynarodowych, 2015)
  Cały współczesny system prawny i instytucjonalny z zakresu broni nuklearne jest zbudowany na zarządzaniu, kontroli i umowach ukształtowanych w okresie zimnej wojny. Od momentu podpisania pierwszej umowy w 1963 r. wśród ...
 • Cielemęcki, Mariusz; Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  W artykule zaprezentowano wybrane przeobrażenia otoczenia determinujące zmiany w funkcjonowaniu organizacji gospodarczych. Dokonano charakterystyki i porównania otoczenia organizacji na początku i końcu XX wieku. Przedstawiono ...
 • Dąbrowski, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Minkina, Mirosław; Pawlikowicz, Leszek (2017)
  The authors of this article have taken on the task of systematizing a knowledge in the field relating to organizational and personal changes carried out in the last quarter of the section of the overall ...
 • Telep, Dariusz (2014)
  W pracy dokonano analizy poglądów dot. bezpieczeństwa i obronności państwa oraz doświadczeń w budowie systemów bezpieczeństwa Polski w okresie międzywojennym, PRL i po 1989 r. Na tej podstawie zaprezentowano znaczenie i ...
 • Kozak, Sylwester (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W latach 1996-2011 bankowość spółdzielcza podlegała silnym przeobrażeniom strukturalnym, zmieniając się z bankowości niszowej w bankowość uniwersalną. Procesy te były zbliżone ze zmianami zachodzących w krajach UE i ...
 • Loboda, Viktoriya (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2016-12-22)
  This paper presents examples (cases) of integration of knowledge management techniques – the community of practice and eLearning – into competence-developing virtual learning environment. The participants of the formed ...
 • Mnich, Roman (2015)
  The article deals with the influence of Jan Hus on the spiritual life of the Eastern Slavs: Russians, Ukrainians, and Belarusians. The author analyzes historiography and bibliography on the question, focusing on three ...
 • Wereda, Wioletta; Pinzaru, Florina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  This publication presents the role which the modern method called "Eye tracking" plays in the psychology of consumer behaviour on the market. This method is particularly used in medicine and psychology. In recent years, ...