Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mitrus, Joanna; Adamiuk, Urszula (2019)
  Background. The strongest immunogen of the Rh system is the D antigen. It is found in several variants and categories, which makes it difficult to determine the correct RhD (Rh+) or RhD negative (Rh-) phenotype. Although ...
 • Kardas, Jarosław Stanisław (Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2012)
  Company plans and monitors its own expenses. All this leads to certain development and competitiveness. Many organizations pay particular attention on human resources. Some of them are struggling because theirs sources are ...
 • Wróblewski, Ryszard; Wyrębek, Henryk (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
 • Mroziewski, Marian (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  W opracowaniu o charakterze teoretycznym podjęto próbę uzupełnienia, z perspektywy wymagań współczesnej metodologii zarządzania, dorobku teorii metod zarządzania o zespół determinantów ich doboru oraz o dostrzegane ich ...
 • Tarczyński, Krystian Kamil (2016)
  Celem niniejszej pracy było oszacowanie przydatności i skuteczności diagnostycznej sześciu wariantów determinant przemian glikolityczno-energetycznych w 45 min. post mortem poszerzonych o przewodność elektryczną mierzoną ...
 • Kozioł, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule przedstawiono istotę, znaczenie oraz warunki skutecznego wdrażania i rozwoju e-learningu korporacyjnego. Scharakteryzowano czynniki techniczno-technologiczne IT, poruszono kwestie teorii uczenia się i nauczania ...
 • Kardas, Jarosław Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Rozwój organizacji związany jest z przeprowadzaniem zmian, które z założenia mają wzbogacać wartości posiadanych kapitałów. Zmiany można wprowadzać stosując jedną z dwóch strategii. Pierwsza oparta o zmiany ewolucyjne, ...
 • Bariaková, Zuzana (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
 • Jakubík, Henrich (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie ; Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The study focuses on forms of appearance of childhood and old age in selected prose works of Slovak literary realism. The focus of the analysis are Kukučín's prose works from the school setting and Tajovský's short stories ...
 • Hábl, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  This brief paper investigates the anthropological aspects in Jan Amos Comenius’s early works. The goal is to show the dynamics of the development in his notion of humanity. One of the subgoals is to show that Comenius’s ...
 • Zelenkevich, Marina; Korjenevskaya, Galina (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  The purpose of the research is to determine the prospects and opportunities for digital transformation of the banking sector of the Republic of Belarus based on an analysis of the current state of bank informatization, ...
 • Czainska, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  The purpose of the article is to present an example of a diagnostic tool for identifying the competence gap of representatives of the “Z” generation who want to conduct business in the e-business model. The first part ...
 • Jasińska, Małgorzata; Maciejewska, Alina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
 • Bombiak, Edyta (2015)
  Silna konkurencja to zasadniczy atrybut współczesnej gospodarki. Obecnie rywalizują nie tylko przedsiębior-stwa, ale również kraje, regiony i miasta prześcigając się w ofercie warunków dla inwestorów. Trudnym do imitowania ...
 • Sakowska, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Kształcenie jest procesem ciągłym, etapowym, nieskończonym. Etap studiów wyższych jest istotnym elementem poddanym w ostatnich latach przebudowie. Podpisanie Deklaracji Bolońskiej zdeterminowało zmiany systemu edukacji ...
 • Stachowiak, Zenon; Stachowiak, Bartosz (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  Artykuł Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa ekonomicznego podejmuje rozważania dotyczące z jednej strony problemu diagnozy kultury bezpieczeństwa ekonomicznego, z drugiej zaś problemu jej doskonalenia. ...
 • Szot-Gabryś, Teresa (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  Posiadanie statusu bezpieczeństwa finansowego jest ważne dla wszystkich podmiotów i instytucji: osób indywidulanych, ich rodzin, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, społeczeństwa i państwa. W ...
 • Koziński, Mieczysław (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego, 2018)
  Kultura bezpieczeństwa to złożone pojęcie, które od lat osiemdziesiątych XX w. jest przedmiotem rozległych badań. Stosuje się różne definicje kultury i różne do niej podejścia. Niniejsze opracowanie nie ma na celu pełnego ...
 • Zalewski, Sławomir (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  Przedmiotem artykułu jest kultura bezpieczeństwa politycznego identyfikowana z perspektywy instytucjonalnej. Podjęto tu próbę określenia wstępnych ram wykorzystania analizy instytucjonalnej w diagnozowaniu kultury ...
 • Jarmoch, Edward (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018)
  W artykule ukazano istotę kultury bezpieczeństwa, jej elementy składowe i cechy, korzystając z wybranych definicji zawartych w literaturze przedmiotu. Szczególną uwagę zwrócono na pożądane i niepożądane cechy kultury ...