Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Olkowicz, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Scentralizowanie działań firmy wokół: nowych produktów, nowych procesów i zastosowania nowych materiałów to wciąż dla większości producentów kwestie priorytetowe. Dlatego w niniejszym artykule skupiono się na czynnikach, ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Studio Emka, 2009)
  Organizację tworzą i rozwijają ludzie, dlatego kapitał ludzki pełni nadrzędną, strategiczną rolę kształtowaniu zarówno kapitału relacyjnego jak i strukturalnego. W efekcie twórczej pracy zatrudnionych kształtuje się ...
 • Czyż, Antoni; Pliszka, Marcin; Sobieraj, Sławomir (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
 • Waściński, Tadeusz; Bienias, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Doświadczenia europejskiego sektora finansów publicznych we wprowadzaniu budżetowania zadaniowego wskazują, że samo ujęcie planu wydatków i kosztów w układ zadaniowy (w tzw. budżet prezentacyjny) nie przynosi oczekiwanych ...
 • Roguska, Agnieszka (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Artykuł przybliża miejsce i znaczenie kultury ludowej w funkcjonowaniu współczesnego człowieka i jej wpływ na obecny oraz przyszły kształt kultury narodu. Ukazuje złożoność określenia pojęcia kultury ludowej i jej składowe. ...
 • Lisowska, Marzena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie nurtujące niejednego rodzica czy też specjalistę, spotykających na co dzień dzieci z zespołem Aspergera. W pierwszej części artykułu poświęcono uwagę aspektom ...
 • Biardzka, Dominika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  W pracy przedstawiono skuteczność zastosowania zwinnych metodyk zarządzania projektami. Odniesiono się do danych statystycznych w celu porównania efektywności wykorzystania takiego podejścia w stosunku do rozwiązań ...
 • Pikuleva, Irina (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Концепция банкротства суверенных государств берет начало в работах А. Смита, Б. Миллера, которые, так или иначе, указывали и обосновывали необходимость формирования механизма банкротства публично-правовых образований с ...
 • Łącka, Martha (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Maksymiuk, Katarzyna (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, 2012)
  It is assumed that eight Sasanid reliefs were carved during the reign of Shapur I in 242 – 272. There is no doubt that seven of them: NRb I, NRb IV, NRm VI, VŠ I, VŠ II, VŠ III as well as that one from Rag-i Bibi depict ...
 • Dmowski, Rafał (Prestiż, 2013-10)
 • Lopes, Ana Paula (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  In this paper, I will illustrate how some decision making techniques or criteria, using probabilities, will allow us to determine optimal courses of action not only for perishable-goods stocking problems, but also for a ...
 • Kardas, Jarosław Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Celem artykułu jest próba przedstawienia pól indywidualizacji w polityce kadrowej przedsiębiorstwa, ukierunkowanej na rozwój pracowników (karierę zawodową). Analiza grup funkcjonalności Dedykowanego Pro-gramu Rozwoju (DPR) ...
 • Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu, 2005)
  In the paper there was presented an issue of the law of diminishing returns in agriculture. It was shown, that despite its general character, it is impossible to satisfactorily explain issues of input´s transformation into ...
 • Samul, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W literaturze bardzo często używa się wymiennie określeń zasoby, aktywa, kapitał w odniesieniu do pracowników. Zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej, brak jest jednoznacznego zdefiniowania tych pojęć i określenia ...
 • Markiewicz, Urszula (2015)
  The decalogue women sinful in selected dramas Stanisława Przybyszewskiego Matka and Topiel. The text deals with the theme for the female character in text creator. The purpose of this article is to present the dark feminine ...
 • Cabaj, Katarzyna; Hurko, Sylwia; Jastrzębska, Emilia; Kowalczyk, Paulina; Kurek, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Terlikowska, Martyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Terlikowska, Martyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)