Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kozak, Ewa (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  The monograph focuses on the problem of man within nature-civilization paradigm as presented in science-fiction novels of Alexander Belyaev and short fiction of Bruno Jasieński. Through the prism of this paradigm, the ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W dobie, kiedy wiedza staje się podstawą sukcesu firmy, niebagatelne znaczenie ma umiejętne gospodarowanie czynnikiem ludzkim będącym głównym generatorem tej wiedzy. Nie ma wątpliwości co do tego, że pracownicy stanowią ...
 • Jarnicki, Damian (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-12-30)
  Streszczenie: Lata 2018-2024 to okres czwartej kadencji prezydentury Władimira Putina. W rzeczywistości to piąta odsłona jego ery na Kremlu, biorąc pod uwagę lata pozostawania teoretycznie „na drugim siedzeniu” Kremla – ...
 • Kołodziejczyk, Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018)
 • Antczak, Stefan (Akademia Podlaska, 2009)
  Prowadzenie wszelkiej działalności marketingowej związane jest z podejmowaniem decyzji, natomiast potrzeba podejmowania decyzji powstaje w przypadku istnienia sytuacji problemowej (okazji lub zagrożenia w realizacji celu ...
 • Batorski, Andrzej (2007)
  Celem pracy było określenie czynników warunkujących kierunek produkcyjny gospodarstw rolniczych w regionie chełmsko – zamojskim. Okres badawczy obejmuje lata 2000-2002, do badań wybrano dwie miejscowości położone na terenie ...
 • Ciekanowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Celowo tworzony w przedsiębiorstwie układ, będący kompozycją instrumentów pobudzania pracowników jest niezbędnym warunkiem sukcesu firmy. Stanowi to układ bodźców, środków i warunków, które mają zachęcić pracowników do ...
 • Wierzbicka, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W artykule scharakteryzowano zmiany, jakie zaszły w odniesieniu do czynników lokalizacji przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na zakres postrzegania współczesnych czynników lokalizacji oraz ich znaczenie. Wykazano, ...
 • Szarek, Stanisław; Okliński, Damian (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Celem artykułu było zbadanie stopnia akceptacji szarej strefy w społeczeństwie. Przeprowadzono badania ankietowe dotyczące czynników wpływających na poziom akceptacji tej strefy w społeczeństwie. Stwierdzono, że wraz z ...
 • Kozak, Sylwester (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Lata 2002-2009 były okresem silnej restrukturyzacji sektora ubezpieczeń nie na życie. Proces ten intensyfikowała perspektywa, a od 2004 roku pełne uczestnictwo w jednolitym europejskim sektorze ubezpieczeniowym. W tym ...
 • Wereda, Wioletta (Akademia Podlaska, 2009)
  Polska, jak i inne kraje w Europie, szybko dołączyła do światowych megatrendów i umożliwiła rozwój telefonii komórkowej. Polski rynek usług telekomunikacyjnych jest największy w Europie Środkowej, jednakże ze względu na ...
 • Wereda, Wioletta (Akademia Podlaska, 2010)
  Polska, jak i inne kraje w Europie szybko dołączyła do światowych megatrendów i umożliwiła rozwój telefonii komórkowej. Polski rynek usług telekomunikacyjnych jest największy w Europie Środkowej, jednakże ze względu na ...
 • Olkowicz, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Scentralizowanie działań firmy wokół: nowych produktów, nowych procesów i zastosowania nowych materiałów to wciąż dla większości producentów kwestie priorytetowe. Dlatego w niniejszym artykule skupiono się na czynnikach, ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Studio Emka, 2009)
  Organizację tworzą i rozwijają ludzie, dlatego kapitał ludzki pełni nadrzędną, strategiczną rolę kształtowaniu zarówno kapitału relacyjnego jak i strukturalnego. W efekcie twórczej pracy zatrudnionych kształtuje się ...
 • Czyż, Antoni; Pliszka, Marcin; Sobieraj, Sławomir (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
 • Waściński, Tadeusz; Bienias, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Doświadczenia europejskiego sektora finansów publicznych we wprowadzaniu budżetowania zadaniowego wskazują, że samo ujęcie planu wydatków i kosztów w układ zadaniowy (w tzw. budżet prezentacyjny) nie przynosi oczekiwanych ...
 • Roguska, Agnieszka (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Artykuł przybliża miejsce i znaczenie kultury ludowej w funkcjonowaniu współczesnego człowieka i jej wpływ na obecny oraz przyszły kształt kultury narodu. Ukazuje złożoność określenia pojęcia kultury ludowej i jej składowe. ...
 • Lisowska, Marzena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie nurtujące niejednego rodzica czy też specjalistę, spotykających na co dzień dzieci z zespołem Aspergera. W pierwszej części artykułu poświęcono uwagę aspektom ...
 • Biardzka, Dominika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  W pracy przedstawiono skuteczność zastosowania zwinnych metodyk zarządzania projektami. Odniesiono się do danych statystycznych w celu porównania efektywności wykorzystania takiego podejścia w stosunku do rozwiązań ...
 • Pikuleva, Irina (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Концепция банкротства суверенных государств берет начало в работах А. Смита, Б. Миллера, которые, так или иначе, указывали и обосновывали необходимость формирования механизма банкротства публично-правовых образований с ...