Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lisowski, Piotr (2009)
  Działalność człowieka prowadzi do wzrostu zanieczyszczenia środowiska naturalnego rtęcią. Rtęć (szczególnie jej organiczne formy) jest bardzo silną trucizną, W wyniku biomagnifikacji, zachodzącej wzdłuż łańcucha pokarmowego, ...
 • Indraszczyk, Arkadiusz (2017)
  Ruchy społeczne są najbardziej dynamicznymi aktorami życia publicznego i politycznego. Występują w każdej dziedzinie życia. Mają na celu przeciwdziałanie zagrożeniom nękającym zarówno małe jak i duże społeczności. ...
 • Malendowicz, Paweł (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  This case study is an illustration of the dilemmas and challenges with which the anarchist movement in Middle and Eastern Europe was faced in the first decade of the 21st century. The aim here is also to present the ...
 • Gora, Paweł (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
 • Bombiak, Edyta; Marcysiak, Adam (Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2017)
  Human capital is an economic category which is increasingly applied in the models of economic growth and development. Many studies have demonstrated its positive effect on economic development at the national and regional ...
 • Smaga, Daniel (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-12-30)
  Abstract: In this article discusses the issues related to the war in Ukraine. This war is an example of hybridity in the armed conflicts. The article draws attention to the position of two countries – Poland and the USA, ...
 • Minkina, Mirosław (War Studies University, 2019)
  OBJECTIVES: The elite of Russian power and Russian society have never come to terms with the collapse of the Soviet Union. They also did not accept ta world order with the United States in the primary role. The purpose of ...
 • Minkina, Mirosław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019-10-10)
  Both Russian authorities and Russian society have a sense of harm associated with the position of Russia in the world. They do not agree with the dominant role of the West. To a large extent it is associated with a sense ...
 • Malinowski, Artur; Senkus, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Rynek B2B globalnie, jak i w Polsce podlega gwałtownemu rozwojowi. Główna przyczyna tego stanu rzeczy związana jest z upowszechnieniem się rynków elektronicznych. Elektroniczny rynek transakcyjny to przeniesienie ...
 • Jodełko, Anna; Domańska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Karty płatnicze, jako nowoczesny instrument finansowy, na przestrzeni ostatnich lat zyskały duże grono zwolenników. Ich popularność na polskim rynku stale rośnie, pomimo odnotowanych przestępstw związanych z ich ...
 • Pieniak-Lendzion, Krystyna; Nowogródzka, Teresa; Horoszewicz, Elżbieta; Niedziółka, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Baranina jest jednym gatunkiem mięsa w Unii Europejskiej, którego produkcja nie pokrywa potrzeb rynku wewnętrznego i konieczny jest import. Samowystarczalność mięsa baraniego od lat mieści się na poziomie ok. 8o%. Rynek ...
 • Piszcz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  Celem opracowania jest przedstawienie struktury rynku powierzchni magazynowych w Polsce w ostatnich latach. Wyjaśniono istotę i pojęcie magazynu, jego funkcje oraz rodzaje budowlimagazynowych. W artykule zamieszczono także ...
 • Dubiel, Ksenia (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  The present research is an attempt to characterise different types of rhythm forms in Polish and Russian futurism poetry. The rhythm in this type of lyrics is evident on numerous levels of the text and, as a consequence, ...
 • Rusak, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Ryzyko nieodłącznie towarzyszy działalności bankowej, a banki najbardziej narażone są na ryzyko kredytowe, którego nie mogą wyeliminować, ale starają się je zminimalizować. W artykule przedstawione zostało ryzyko kredytowe ...
 • Domańska-Szaruga, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  W artykule scharakteryzowano ryzyko kredytowe banku na tle innych rodzajów ryzyka oraz przepisów Nowej Umowy Kapitałowej - systemu uregulowań stworzonego przez Komitet Bazylejski w celu ochrony stabilności systemu bankowego. ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018)
  Human resources risk is one of the most important organizational risk areas in knowledge-based economy. At the same time, it is a poorly recognized area, both in managerial theory and practice. The purpose of the study ...
 • Wasilewski, Wiesław; Witkowski, Krzysztof; Huk, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Magazynowanie jest jednym z procesów decydujących o powodzeniu działań w sferze logistycznej przedsiębiorstw. Duże znaczenie w przebiegu tego procesu ma ryzyko. Celem artykułu jest przedstawienie kwestii sterowania ryzykiem ...
 • Niedziółka, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Współczesne organizacje narażone są na coraz większe ryzyko. Główną przyczyną są procesy globalizacji, nowoczesna i kreatywna gospodarka oraz wszechobecna informatyzacja społeczeństwa. Ryzyko pojawiło się także w sektorze ...
 • Florczykiewicz, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019)
  W tekście zaproponowano ujęcie komeniologii w perspektywie podmiotowej koncentrując się na treściowym wymiarze procesu badawczego. Rozważania oparto na prezentowanym w polskiej literaturze ujęciu nauki jako systemu twierdzeń ...
 • Podlaski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  The article concerns the origin and development of the Slavic vowel *y in Slavic languages. At the starting point I present the articulatory characteristics of contemporary Polish y, and then move on to the late Indo-European ...