Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jędrych, Piotr; Naumiuk, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Efektywne zarządzanie współczesnymi organizacjami wymaga docenienia i odpowiedniego wykorzystania kapitału ludzkiego. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i unikatowych cech kapitału ludzkiego oraz wynikającego z nich ...
 • Drabik, Krzysztof (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2009)
  The author in this article tried to showed the thesis, that in Albert Schweitzer’s works there are thoughts about the nature of the security. The reflection about the right and wrong, peace and war in A. Schweitzer’s thought ...
 • Surowiec, Krzysztof (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-19)
  Amerykański program BMD jest formalnie postrzegany jako największe – obok rozszerzania NATO na Wschód – wyzwanie dla bezpieczeństwa Federacji Rosyj-skiej od chwili powstania państwa w końcu 1991 r. Jednak ze względu na ...
 • Dmowski, Rafał; Ziontek, Artur (Archiwum Państwowe w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, 2007)
 • Glinkowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Artykuł zawiera zestawienie podstawowych czynników przy wyborze strategii aliansu wraz z niektórymi, ale zdaniem autorki, najważniejszymi powodami zawierania porozumień strategicznych. Ukazuje także różnice kulturowe państw ...
 • Szwed, Magdalena Kinga (2016)
  Gryka zwyczajna należy do roślin posiadających silne właściwości allelopatyczne, lecz mechanizmy jej fitotoksycznego oddziaływania nie zostały w pełni poznane. Celem niniejszych badań było określenie wpływu ekstraktów i ...
 • Szymańska, Kamila; Szczepański, Krzysztof [tł.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019)
  The traditions of Leszno comeniology reach the first half of the 19th century. Then, basing on the documents from the archives of St. John’s parish in Leszno, some authors began to describe the story of the Czech Brethren ...
 • Szymańska, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019)
  Tradycje leszczyńskiej komeniologii sięgają pierwszej połowy XIX wieku, gdy w oparciu o dokumenty znajdujące się w archiwum parafii św. Jana w Lesznie zaczęto badać i opisywać dzieje braci czeskich i Jana Amosa Komeńskiego. ...
 • Kriviradeva, Bozhidara (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2010)
  The social-economical changes that Republic of Bulgaria has undergone brought along a series of different reforms. One of the most significant reforms is the one conducted in the field of social care and protection of ...
 • Kuziemska, Beata; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Trębicka, Joanna; Wieremiej, Wiesław; Klej, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W Polsce i na świecie coraz szersze zastosowanie mają alternatywne źródła energii, do których należą między innymi: biomasa i biogaz pozyskiwane jako produkty odpadowe rolnictwa, przemysłu rolno – spożywczego i gospodarki ...
 • Kozioł, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie alternatywnego modelu kapitału ludzkiego oraz możliwości zastosowania w ekonomii i zarządzaniu. Model ten stanowi rozwinięcie ogólnego modelu kapitału wykorzystującego tradycyjne zasady ...
 • Repczyński, Piotr Paweł (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018)
 • Kozak, Ewa (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego.Stowarzyszenie, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach., 2015)
  In this article the author examines the category of light as a symbol of knowledge, reason, and life and its opposition (phenomenon of darkness) which stands for ignorance and death. Both concepts are analyzed on the basis ...
 • Pawlikowicz, Leszek (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-19)
  Amerykański program BMD jest formalnie postrzegany jako największe – obok rozszerzania NATO na Wschód – wyzwanie dla bezpieczeństwa Federacji Rosyj-skiej od chwili powstania państwa w końcu 1991 r. Jednak ze względu na ...
 • Sakowska, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw to kluczowy dział gospodarki Unii Europejskiej. Bez istnienia tego typu firm nie może być mowy o rozwoju gospodarczym w żadnym kraju ani w UE, ani na świecie. Zaletą małych ...
 • Dębska, Joanna; Krasuski, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  Celem pracy jest badanie czynników kształtujących prawdopodobieństwo oszczędzania w III filarze systemu emerytalnego w Polsce. Analiza dotyczyła przede wszystkim odkładania środków na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. ...
 • Dudkowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-10)
  Inwestowanie na giełdzie jest jedną z najbardziej ryzykownych, ale zarazem potencjalnie najbardziej opłacalnych form lokowania oszczędności. Stając się posiadaczem akcji danej spółki możemy zarobić, ale również bardzo dużo ...
 • Zowczak, Michalina (2016)
  Celem przeprowadzonych badań była analiza jakości i ocena walorów prozdrowotnych mięsa saren oraz jeleni pozyskanych w stanie dzikim. Powyższy cel realizowano poprzez analizy chemiczne mięsa, które obejmowały: - zawartość ...
 • Piszcz, Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  W ostatnich latach zauważalny jest rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Najczęściej wykorzystywane są przewozy szynowo-drogowe. Transport intermodalny wciąż boryka się z wieloma barierami jednak coraz lepszy stan ...