Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tom, Urszula; Všetička, František (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016)
 • Maciej, Marszałek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2020-08-08)
  Artykuł poświęcony jest zidentyfikowaniu kluczowych aspektów dotyczących przyszłych wojen i konfliktów zbrojnych oraz usystematyzowaniu istniejącej wiedzy w tym obszarze. W związku z tym przyjęto założenie, że należy ...
 • O'Sullivan, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W artykule powiązane zostały trzy zagadnienia: przywództwo, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz Public Relations, które w tej konfiguracji nie występują często. Związek ten nie jest jednak przypadkowy, ponieważ ...
 • Makowiec, Marek; Potocki, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W opracowaniu autorzy podejmują tematykę istoty i znaczenia przewodzenia w organizacji, wskazując na pożądane zachowania i role, jakie powinni pełnić współcześni menedżerowie. Szczególnie istotne są te aspekty w kontekście ...
 • Leytem, Charles; Muraszkowska, Karolina (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
 • Osadchenko, Inna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  Through the analysis and comparison of modern scientific sources and Great Didactics by Jan Amos Comenius the article describes the psychodidactic ideas of Comenius. It is indicated that modern productive pedagogy has ...
 • Tumalavičius, Vladas; Trofimovs, Igor (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  The article undertakes the problems of the behaviour and prognose in the mutual manager understanding. It is based on investigations of the range of different fields: sociology , management, psychology. This interdisciplinary ...
 • Florczak, Agnieszka (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Artykuł podejmuje tematykę psychologicznych mechanizmów bezpieczeństwa zdrowotnego. Na początku rozważań wyjaśnione zostało pojęcie zdrowia oraz jego klasyczny podział. Zdrowie jest to nie tylko brak choroby ale również ...
 • Harasim, Konrad (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Celem artykułu jest przedstawienie negatywnych skutków psychospołecznych, jakie powoduje bezrobocie. Przedmiotem artykułu jest współczesna identyfikacja następstw bezrobocia: dezintegracji i wykluczenia społecznego, braku ...
 • Cieślarczyk, Marian (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Człowiek od dawna stara się wykorzystywać różne rodzaje informacji dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Projektując i konstruując systemy informacyjne, informacyjno-decyzyjne i działaniowe, doskonali swój wewnętrzny ...
 • Sobieraj, Sławomir (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Zawiera Aneks: Tadeusz Miciński : Do Templariuszów. List I-szy
 • Indraszczyk, Arkadiusz (Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2016)
  Zawiera recenzję książki: Publicystyka włościan z powiatu ropczyckiego i dębickiego na łamach prasy ludowej od schyłku XIX wieku do 1939 roku / Grażyna Woźny. Muzeum Regionalne w Dębicy: Dębica 2015. ISBN: ...
 • Owczarczyk, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2020)
  Both expenditure on healthcare and the functioning of the entire healthcare system in Poland stir up considerable controversy and are often discussed in the media. Hospital debts, the low quality of services, and the low ...
 • Barcik, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Artykuł jest próbą zaprezentowania znaczenia public relations w gospodarce rynkowej. Na gruncie polskiej nauki jest to działanie nowe i w obecnych warunkach w Polsce niezbędne w kreowaniu dobrej opinii społecznej wobec ...
 • Andrievskiĭ, Timur (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-12-10)
  The aim of the article is to present the idea that Russian-Ukrainian hybrid war influences the world order and international relations. It also points to the fact that Russia exploits new digital technology in this conflict. ...
 • Khoshtaria, Tornike; Matin, Arian (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Opracowanie to ma na celu ukazanie różnych aspektów badań w zakresie zachowań zakupowych wśród gruzińskich konsumentów. W artykule przyjęto podejście dedukcyjne, wybierając odpowiednie modele zachowań klienta ze źródeł ...
 • Szot-Gabryś, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Celem funkcjonowania samorządu gminnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności w zakresie usług publicznych, w tym edukacji, kultury i rekreacji. Wymaga to zapewnienia dostępu do odpowiedniej infrastruktury, ...
 • Toruński, Janusz; Wyrębek, Henryk (Akademia Podlaska, 2009)
  Zagadnienie oceny opłacalności inwestycji w system CRM jest dość szeroko omawiane przez różnych specjalistów. Co do jednej rzeczy wszyscy wydają się być zgodni - ocena opłacalności inwestycji w system CRM jest zagadnieniem ...
 • Drozdowski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Celem artykułu jest próba transferu kategorii racjonalności kierowania ludźmi na obszar organizacji publicznych. W związku z tak postawionym celem określono uwarunkowania racjonalności decyzji personalnych w organizacjach ...