Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Marcysiak, Adam; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Lendzion, Małgorzata; Drygiel, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Transport jest jednym z podstawowych ogniw gospodarek narodowych. Jest on niezbędny do zapewnienia właściwego działania systemu ekonomicznego danego państwa. Wpływ transportu kolejowego na gospodarkę zmniejszał się sukcesywnie ...
 • Chalimoniuk, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W artykule zaprezentowano rozwój Internetu jako nowoczesnego medium komunikacyjnego. Jego odpowiednie wykorzystanie może być szansą dla przedsiębiorstwa. Omówiona została istota Internetu wraz z jego charakterystyką. ...
 • Dobijański, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Intencją autora artykułu jest przybliżenie problemu diagnozy przebiegu procesu resocjalizacyjnego. Oczekiwania stawiane przed placówkami wychowawczymi dotyczą przede wszystkim efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych ...
 • Niewęgłowski, Marek; Klepacka-Dunajko, Izabela; Dunajko, Damian (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących związku pomiędzy wartością wskaźnika przedsiębiorczości gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego a odległością tych gmin od ośrodków gospodarczych. ...
 • Janusek-Krysińska, Nikola (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Abstrakt: Artykuł zawiera analizę porównawczą poziomu rozwoju trzech polskich województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Za pomocą opracowanego miernika rozwoju regionalnego, autor analizuje cztery główne komponenty ...
 • Pieniak-Lendzion, Krystyna; Marcysiak, Adam; Lendzion, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Obecnie w Polsce obserwuje się stały wzrost podaży usług logistycznych. W sektorze tym istnieje wiele przedsiębiorstw, które różnią się wielkością, strukturą organizacji, formą własności, jak również zróżnicowanych pod ...
 • Jankowski, Kazimierz; Kaczorek, Anna; Wiśniewska-Kadżajan, Beata; Malinowska, Elżbieta; Wyrębek, Henryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Rozwój cywilizacyjny oraz stały wzrost konsumpcji przyczynia się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych, bardzo zróżnicowanych pod względem składu fizycznego i chemicznego. Zróżnicowanie składu zależy głównie od wyposażenia ...
 • Rytel, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  W opracowaniu przedstawiono genezę zamówień publicznych i ich miejsce w polskiej gospodarce. Jak zaprezentowano, historia zamówień publicznych jest już dość długa, jednakże w Polsce dopiero od niedawna mamy do czynienia z ...
 • Grochowska, Agnieszka; Szaniawska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Companies that want to actively participate in the space of business connected with internet, will be forced to function in integrated structure, both from business and technological point of view. Currently, the ERP II ...
 • Lisowski, Piotr (2009)
  Działalność człowieka prowadzi do wzrostu zanieczyszczenia środowiska naturalnego rtęcią. Rtęć (szczególnie jej organiczne formy) jest bardzo silną trucizną, W wyniku biomagnifikacji, zachodzącej wzdłuż łańcucha pokarmowego, ...
 • Malendowicz, Paweł (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  This case study is an illustration of the dilemmas and challenges with which the anarchist movement in Middle and Eastern Europe was faced in the first decade of the 21st century. The aim here is also to present the ...
 • Bombiak, Edyta; Marcysiak, Adam (Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2017)
  Human capital is an economic category which is increasingly applied in the models of economic growth and development. Many studies have demonstrated its positive effect on economic development at the national and regional ...
 • Smaga, Daniel (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-12-30)
  Abstract: In this article discusses the issues related to the war in Ukraine. This war is an example of hybridity in the armed conflicts. The article draws attention to the position of two countries – Poland and the USA, ...
 • Minkina, Miroslaw (War Studies University, 2019)
  OBJECTIVES: The elite of Russian power and Russian society have never come to terms with the collapse of the Soviet Union. They also did not accept ta world order with the United States in the primary role. The purpose of ...
 • Mirosław, Minkina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019-10-10)
  Both Russian authorities and Russian society have a sense of harm associated with the position of Russia in the world. They do not agree with the dominant role of the West. To a large extent it is associated with a sense ...
 • Malinowski, Artur; Senkus, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Rynek B2B globalnie, jak i w Polsce podlega gwałtownemu rozwojowi. Główna przyczyna tego stanu rzeczy związana jest z upowszechnieniem się rynków elektronicznych. Elektroniczny rynek transakcyjny to przeniesienie ...
 • Jodełko, Anna; Domańska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Karty płatnicze, jako nowoczesny instrument finansowy, na przestrzeni ostatnich lat zyskały duże grono zwolenników. Ich popularność na polskim rynku stale rośnie, pomimo odnotowanych przestępstw związanych z ich ...
 • Pieniak-Lendzion, Krystyna; Nowogródzka, Teresa; Horoszewicz, Elżbieta; Niedziółka, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Baranina jest jednym gatunkiem mięsa w Unii Europejskiej, którego produkcja nie pokrywa potrzeb rynku wewnętrznego i konieczny jest import. Samowystarczalność mięsa baraniego od lat mieści się na poziomie ok. 8o%. Rynek ...
 • Piszcz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  Celem opracowania jest przedstawienie struktury rynku powierzchni magazynowych w Polsce w ostatnich latach. Wyjaśniono istotę i pojęcie magazynu, jego funkcje oraz rodzaje budowlimagazynowych. W artykule zamieszczono także ...
 • Dubiel, Ksenia (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  The present research is an attempt to characterise different types of rhythm forms in Polish and Russian futurism poetry. The rhythm in this type of lyrics is evident on numerous levels of the text and, as a consequence, ...