Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Zarządzanie wiedzą jest powszechnie uznaną dyscypliną szczegółową w ramach ogólnej nauki o zarządzaniu. Jednak koncepcja ta charakteryzuje dużym zróżnicowaniem, nie ma w niej jednego dominującego podejścia mówiącego, jak ...
 • Toczko, Martyna Karolina (2020)
  Doświadczenie polowe prowadzono w latach 2014-2016 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach, należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach (52°03′N; 22°33′E). W badaniach uwzględniono dwa czynniki: ...
 • Stempień, Marta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019-10-10)
  Naszidy wyprzedzają erę Internetu i Youtube’a. Poezję dżihadystyczną można postrzegać jako przedłużenie XIX-wiecznego antykolonialnego stylu poezji zwanego qaseeda. Jednak ich historycznych korzeni można również upatrywać ...
 • Białoskórski, Robert; Kiczma, Łukasz; Sułek, Mirosław (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019)
 • Syvänne, Ilkka (2018)
  The article concentrates its attention on the practical aspects of the nation and empire building so that it: 1) Analyzes what methods, means and myths the founder Ardašīr I and his immediate successors used in the building ...
 • Minkina, Mirosław (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  W lutym 2014 r. Federacja Rosyjska rozpoczęła okupację Krymu, będącego częścią suwerennej Ukrainy, pod pretekstem ochrony ludności narodowości rosyjskiej. W rosyjskiej doktrynie militarnej dość mocno akcentowany jest cel ...
 • Gałek, Beata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2020-01-28)
  Rosja definiuje relacje z Sojuszem Północnoatlantyckim (NATO) w kategoriach strategicznej rywalizacji i walki o wpływy. Realizuje swoje cele za pomocą zróżnicowanych metod i narzędzi, dobierając, stosowną ich kombinację, ...
 • Kublik, Eliza (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: Artykuł dotyczy pokazania i scharakteryzowania najpowszechniejszych zagrożeń środowiska informacyjnego. Autorka odniesie się do działalności NATO w tym obszarze oraz zaangażowania w inicjatywy, które wychodzą ...
 • Ilciów, Adam (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  In last 20 years NATO has been changed considerably, the number of members has boosted, the area of NATO members has accrued, the engagement beyond area of NATO members has grown, the list of potential threats has been ...
 • Pogoda-Kołodziejak, Adriana (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016)
  Przyglądając się rozwojowi sposobów nauczania języka obcego, można śmiało powiedzieć, że podstawy tych wszystkich metod stworzył w XVII wieku Jan Amos Komeński, który wierzył w nieograniczone możliwości rozwoju człowieka, ...
 • Jurga, Laura Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Proces akceptacji dziecka z niepełnosprawnością zaczyna się w rodzinie. Tu też rozpoczyna się pierwszy etap integracji dziecka ze społeczeństwem. Najważniej-sze jest, by niepełnosprawność dziecka nie przesłaniała jego ...
 • Laskowska, Sławomira (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019)
  Zmiany w oświacie mające charakter strukturalno-funkcjonalny nie pozostają bez wpływu na nauczycieli. Istniejące bowiem schematy poznawcze, z którymi ludzie funkcjonują w warunkach głębokiej zmiany społecznej, mają ograniczone ...
 • Grzegorczuk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Działalność Jana Amosa Komeńskiego przypada na czasy przełomu między średniowieczem a czasami nowożytnymi. Okres ten charakteryzuje między innymi spowolnienie procesów rozwoju społecznego oraz ograniczenie postępu wiedzy ...
 • Boczukowa, Beata (2014)
  The article presents the role of teachers in today's world of ceaseless changes and challenges. The author tried to answer the question regarding the competence and qualifications possessed by the modern pedagogue. Also ...
 • Grzegorczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015)
  Komenski attributed the important part to achievement of knowledge and training the pupils of mathematical reflections. The initiations of mathematical educa-tion were proposed by him as maternal school. He enjoined to ...
 • Jarmoszko, Stanisław; Kalita, Cezary; Maciejewski, Jan (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny, 2016)
  Tworząca się, całościowa teoria bezpieczeństwa jest na początku swojej drogi. Sformowane od niedawna nauki o bezpieczeństwie stanowią kapitalną platformę tego procesu rozwojowego. Muszą one wszakże uformować swą naukową ...
 • Świtała-Cheda, Mirosława (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Przęczek-Kisielak, Sylwia; Czekańska, Karolina; Gałkowska, Marzena; Karpeta, Paulina; Milaniak, Mariola; Oracz, Klaudia; Ptak, Kinga; Sarnowska-Frank, Aneta; Stróżyk, Marek (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  This article is in the form of a dictionary of local names contained in the Małopolska rotary court oaths from 1399-1418, from Bolesław Ulanowski's edition of Rota oath of Cracow from 1399 - 1418, Report of the Language ...
 • Ułańska, Marta (Instytut Filologii Polskiej. Akademia Podlaska, 2010)
  More and more foreign names of companies and goods are on the Polish market, especially since Poland became a member of the European Union. Some of them may cause difficulties to customers on: spelling, inflexion, syntax ...
 • Duszyński-Karabasz, Henryk (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  The article presents the street names of village Sadki in the Nakło County. It is concerned with semantic and structural analysing of the street names. The paper is a part of the project “The street names of the chosen villages ...