Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mańkowska-Pliszka, Hanna; Wieczorek, Urszula; Wysocki, Jarosław; Tomczyk, Jacek (2013)
  Contemporary populations exhibit numerous skeletal anatomical variations and the atlanto-oc-cipital joint (articulation atlanto-occipitalis) is often the location of such variations. A female skeleton dated at 4000 BC and ...
 • Akimjak, Amantius (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019)
  Music teaching is a compulsory subject in the curriculum of a basic art school. For most pupils, however, this subject is not attractive. It is up to the teacher to raise the interest in pupils by appropriate didactic ...
 • Piwko, Aldona Maria (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2020-08-08)
  Artykuł jest analizą aktualnej sytuacji w krajach Unii Europejskiej, spowodowanej „napięciem terrorystycznym” i definiuje zjawisko muzułmańskiego terroryzmu religijnego. Omówiono wybrane akty terroryzmu dokonane w Europie ...
 • Szymańska, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016)
  Jan Amos Komeński, czeski pedagog, wielki dydaktyk-nauczyciel narodów, praktyk-teoretyk, duchowny ewangelicki, filozof, humanista, zwolennik egalitaryzmu-wykształcenia, twórca nowoczesnego encyklopedyzmu dydaktycznego, ...
 • Zgolińska, Ewa (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  The paper is connected with the translation of the text „On the meaning of the word «revolutionary»” written by J.A.N. Condorcet, which was published on 1st June, 1793. It describes historical background behind this text. ...
 • Długołęcka-Pietrzak, Maria (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2015)
  Niniejszy artykuł ma za zadanie zwrócić uwagę na recepcję myśli Janusza Korczaka we współczesnej literaturze i książce dziecięcej. Analizie poddana została interpretacja wybranych zagadnień pedagogicznych w świetle aktualnych ...
 • Fałdowska, Maryla (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Florczykiewicz, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018)
  Analiza poglądów Jana Amosa Komeńskiego odnoszących się do wychowania ujawnia wiele nowatorskich, jak na współczesne mu czasy, propozycji. Zamierzeniem tego artykułu jest ich identyfikacja i odniesienie do współczesnej ...
 • Florczykiewicz, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  Humanistyczna orientacja pedagogiki zaznaczyła się na przełomie XIX i XX w. w założeniach koncepcji rozwijanych w ramach nurtu Nowego Wychowania oraz pedagogikach antyautorytarnej czy personalistycznej. Jej egzemplifikacją ...
 • Kubik, Adam (2017)
  The article discusses a helmet that was published in 1914 in Zeitschrift für Historische Waffenkunde. It was possibly found by a German farmer during field works near the town of Verden in Lower Saxony. The helmet which ...
 • Skoneczna, Małgorzata (2018)
 • Turan, Dušan (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  The study contains the most basic connections of sociosynergical gnoseological and methodological view of a human being in the world, world in a man and world, which surrounds him. Sociosynergical gnoseology presents ...
 • Łepecki, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Unia Europejska tworząc na swym obszarze jednolity rynek finansowy wzbudziła nowe ryzyka. Wynikały one między innymi z działalności na rynku finansowym, prowadzonej w sposób nieskrępowany na terenie całej UE (przejawiającej ...
 • Chyłek, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Wzrost zainteresowania nadzorem korporacyjnym jest rezultatem postępujących procesów globalizacji, a tym samym narastania zależności międzynarodowych. Inwestorzy poszukują różnych źródeł w poszukiwaniu miejsca dla swojego ...
 • Pajka, Przemysław (Studenckie Koło Naukowe Historyków Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018)
  Streszczenie: Artykuł przedstawia opis procesu mobilizacyjnego oraz zapis szlaku bojowego 1 Dywizji Piechoty Legionów podczas walk odwrotowych toczonych w oparciu o rzeki Narew i Bug w pierwszej fazie wojny obronnej Polski ...
 • Leśniewski, Kamil (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Szybki rozwój technologiczny dostarczył nam wielu narzędzi, do używania których nie powinniśmy mieć oporów. Ostatnie dwie dekady to radykalne zmiany na tym polu. Niemniej jednak, procedura karna tym przeobrażeniem w dużej ...
 • Jurewicz, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018-06)
  Istota nanotechnologii polega na projektowaniu, tworzeniu i użytkowaniu materiałów posiadających co najmniej jeden wymiar struktury w zakresie od 1 do 100 nanometrów. Innowacyjne zastosowania nanotechnologii mogą dostarczać ...
 • Pieczywok, Andrzej (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Subject matter of the article enrolls in the process wide for the safety directly to the understood education. The analysis of basic threats influencing the quality of the education is his aim. The author seeks relationships ...
 • Olszewska-Kuźniarska, Stefania (Akademia Podlaska, 2009)
  Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz. 1206), stanowi on kompleksowy dokument, w którym omówiono strategię społeczno-gospodarczą Polski i regionów kraju. W NPR jako cel ...
 • Pytka, Lesław (Akademia Podlaska, 2008)
  Są na ogół dwa powody, dla których specjaliści z rozmaitych monodyscyplin zaczynają zajmować się słownictwem. Pierwszy z nich, to kryzys tożsamości danej dyscypliny. Drugi, to jej mniej lub bardziej wyraźny jej rozkwit. ...