Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Dmowski, Rafał (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2011)
 • Roguski, Rafał (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, 2012)
  The subject of following article is the role of District of Corps number 2 (DOK II) in polish defense system in years 1921-1939 (from the end of polish-russian war and peaceful organization of polish army) to the beginning ...
 • Będkowska, Hanna (2010)
  W pracy przedstawiono niemiecki aparat okupacyjny oraz jego działania zmierzające do biologicznego i intelektualnego wyniszczenia mieszkańców Ziemi Łukowskiej. Praca zawiera opis grabieżczej polityki okupanta wobec wsi ...
 • Stolarski, Grzegorz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018)
 • Biegajło, Bartłomiej (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016)
  The paper intends to draw a clear line between the meaning of the Polish concept of los and the English meaning of fate. Suitable explications of the words are provided within the framework of Natural Semantic Metalanguage ...
 • Khorikyan, Hovhannes (2016)
  So, what we have said allows us to conclude that the Caspians and Hyrcanians are being identified, according to the data kept in the sources: the first has been the name of the tribe itself, and the second has been the ...
 • Kowalska-Napora, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Any system, seen as a compound issue, is subject to various forms of disturbance which are later eliminated in systemic relaxation time. While assessing the course of changes and the degree of elimination it is necessary ...
 • Netchvolodov, Gleb (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2015)
  Visual studies in general as well as visual semiotics in particular have, in the last decade shifted their analytical focus from culture related and linguistic fields to purely psychological, neuro-biological and cybernetic ...
 • Brodowska-Szewczuk, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie opcji walutowych jako instrumentów pochodnych, które stosowane są w zarządzaniu ryzykiem kursowym. Analizowane w artykule są możliwości budowania poprawnych strategii opcyjnych przez ...
 • Smoliński, Józef (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Problemy narodowościowe, religijne i gospodarcze Jugosławii doprowadziły, po śmierci Josipa Broz-Tity, do rozpadu państwa. Jego początek dały zmiany konstytucyjne w 1989 roku, wzmacniające Serbię, a ograniczające autonomię ...
 • Pieniak-Lendzion, Krystyna; Nowogródzka, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Zmienność otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstw wymusza na menadżerach opracowywanie i skuteczne wdrażanie długofalowych strategii. Niezbędne staje się zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, które ...
 • Błażuk, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  The aim of the article is to assess the currently effective limiting mechanisms for debt incurrence capability of Polish local government units (LGU), which is based on the size of the generated operating surplus. Moreover, ...
 • Ciepiela, Grażyna Anna; Kur-Kowalska, Monika; Jankowska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Badania przeprowadzono w 2012 roku w 30 gospodarstwach agroturystycznych, zlokalizowanych w 3 powiatach (ostrowskim, siemiatyckim i parczewskim). Analizowano wykorzystanie miejsc noclegowych w gospodarstwach oraz efekty ...
 • Grużewska, Agata; Zarzecka, Krystyna; Gugała, Marek; Baranowska, Alicja; Bącik, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  Polska jest ważnym producentem owoców jagodowych, w tym borówki wysokiej (amerykańskiej). Opłacalność uprawy borówki wysokiej zależy nie tylko od nakładów pieniężnych poniesionych na coroczne prowadzenie plantacji, ale ...
 • Mystkowska, Iwona; Baranowska, Alicja; Zarzecka, Krystyna; Gugała, Marek; Lipiecki, Marcin (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Celem badań była ocena opłacalności uprawy ziemniaka w gospodarstwie indywidualnym w latach 2012-2013, a przeznaczonego do przemysłu skrobiowego. Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaka odmiany Tajfun. Dane pochodziły ...
 • Baranowska, Alicja; Zarzecka, Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Polska jest ważnym producentem owoców jagodowych, w tym również malin. Opłacalność uprawy malin zależy nie tylko od nakładów pieniężnych poniesionych na coroczne prowadzenie plantacji, ale przede wszystkim od wielkości ...
 • Świrska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Opłaty publiczne, jako źródła dochodów gmin stanowią niezwykle obszerny katalog. Ich konstrukcja i pobór wypływają na zachowanie samodzielności decyzyjnej władz gmin, która dotyczy ustalania wysokości ich stawek. Opłata ...
 • Jaczyński, Stanisław (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2008)
 • Skorupka, Wojciech Zenon (2016)
  Doświadczenie polowe założono i przeprowadzono w latach 2012-2014 na poletkach doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach (52°10′00″N; 22°16′30″E), w układzie całkowicie losowym, w czterech ...
 • Podstawka, Marian; Świrska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Celem głównym artykułu jest przedstawienie sposobu optymalizacji dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej, kwoty podstawowej wśród gmin, a także dokonanie oceny skutków obecnej konstrukcji wskaźnika dochodów podatkowych ...